Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi tas in som medlem i CHARM-EU

Åbo Akademi, Hochschule Ruhr West och Würzburg University blir nya medlemmar i den europeiska universitetsalliansen CHARM-EU. De tre nya partneruniversiteten kommer att stärka alliansens regionala, kulturella, språkliga, ekonomiska och historiska perspektiv och mångfald.

CHARM-EU är ett samarbete mellan europeiska universitet som baserar sig på en utmaningsdriven, tillgänglig, forskningsbaserad och mobil modell. Alliansen strävar i sitt arbete till att bygga broar för ett effektivt europeiskt samarbete inom högre utbildning. Målsättningen är att skapa framtidens universitet genom att öka kvaliteten, den internationella konkurrenskraften, mångfalden och inkluderingen hos europeiska institutioner för högre utbildning.

Bakom beslutet att uppta Åbo Akademi i universitetsalliansen ligger universitetets profil som överensstämmer med de grundande medlemmarnas profiler. En ytterligare faktor är universitetets medlemskap i Coimbra Group, det europeiska nätverket för hållbarhet inom lärande och forskning i en europeisk kontext.

De tre nya medlemmarna kommer att bidra till att öka attraktiviteten för högre utbildning och till att uppnå de gemensamma europeiska målen på vägen mot en mer hållbar och inkluderande framtid. De nya medlemmarna bidrar samtidigt med erfarenheter från olika utbildningssystem inklusive läroplansdesign, undervisning och lärande och digital transformation.

CHARM-EU finansieras delvis av Erasmus +-programmet. I nuläget består universitetsalliansen av University of Barcelona som även koordinerar samarbetet, Trinity College Dublin, Utrecht University, Eötvös Loránd University och University of Montpellier.