Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi med i nytt europeiskt hållbarhetsnätverk

Åbo Akademi har hösten 2018 gått in som grundande medlem i nätverket European School of Sustainability Science and Research (ESSSR). Nätverkets mål är att befrämja hållbarhetsvetenskap – sustainability science – inom lärande och forskning i en europeisk kontext. Det handlar om gemensamma digitala studieprogram, doktorandutbildningar, forskningsprojekt och vetenskapliga publikationer.

ESSSR koordineras av HAW Hamburg – Hamburg University of Applied Sciences. Den pedagogiska biten leds av University of Malta, forskningsdelen av University of Coimbra i Portugal, Uppsala universitet, samt Lodz University of Technology i Polen. Manchester Metropolitan University ansvarar för doktorandprogrammet. När ESSR hade sitt första möte i Hamburg i slutet av januari 2019 hade förutom de totalt elva grundande högskolorna, ytterligare nästan 30 universitet anslutit sig till konsortiet.

Tanken är att inom ESSSR bygga upp ett tvärvetenskapligt forum för hållbarhetsvetenskap, i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling. Nätverket underlättar samarbete och nya kontakter, speciellt nätkurser, forskningsprojekt och vetenskaplig publicering.

Åbo Akademis deltagande i ESSSR koordineras av Centret för livslångt lärande (CLL). Klicka här för mera information om ESSSR.

Flera projekt kring hållbar utveckling

Via CLL har Åbo Akademi varit med i universitetsnätverket Baltic University Programme (BUP) sedan det startade 1991. BUP:s fokus ligger på lärande och man arrangerar kurser för studerande, doktorander och lärare inom högre utbildning och tvärvetenskapligt forskarutbyte. Ledorden är hållbar utveckling, demokrati och tvärvetenskap.

BUP leds från Uppsala universitet och har över 200 medlemshögskolor i hela Östersjöområdet. Åbo Akademi är ett av BUP:s tre associerade sekretariat, placerat vid CLL.

Cascade är ett nytt projekt som också tangerar hållbarhetsmålen. Akronymen står för Community Safety Actions for Supporting Climate Adaptation and Development. Projektet handlar om riskhantering och beredskap för skador i tätorter i Östersjöområdet, orsakade av ett förändrat klimat.

Cascade är ett utvecklingsprojekt där Egentliga Finlands räddningsverk är huvudpart. Andra projektparter är bland annat räddningsverk i Danmark, Tyskland och Polen, Myndigheten för samhällstjänst och beredskap i Karlstad, Sverige samt Östersjörådet (Council of the Baltic Sea States), Union of the Baltic Cities, och CLL i egenskap av BUP. Klicka här för mera information om BUP och Cascade.

Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder också kurser inom hållbar utveckling.