Skriv här det du söker efter!

Bilder

Bilder

Fotografier

Etnologiska bildsamlingarna innehåller drygt 64 000 fotografier och diabilder från fältarbeten och frågelistverksamheten samt bemärkta finlandssvenska fackfotografers samlingar från tidigt 1900-tal.

Kartor och ritningar

Uppdaterad 6.5.2021