Skriv här det du söker efter!

Insignier diplom

Insignier diplom

Varje promovend får ett diplom. Akademin tar hand om om tryckningen av diplomen.

Var noggrann och ange rätt doktorsgrad och ditt fullständiga namn i din anmälan till promotionen så att uppgifterna blir de rätta på diplomet. Om du upptäcker fel i senare skede, ta omedelbart kontakt med promotionsteamet via adressen promotion@abo.fi

 

Åbo Akademi promotion 2018, doktorshattar, diplom och värjor.

Uppdaterad 20.11.2021