Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Virtuella test kan minska risker och koldioxidutsläpp vid skeppsbyggnad

Dagens fartyg är avancerade helheter där alla IT-system måste fungera och samarbeta felfritt och säkert. Installering av IT-system i den miljö där de ska användas är en viktig del av fartygsbyggnadsprocessen, ändå sker det här momentet ofta sent i utvecklingsarbetet. Forskare vid Åbo Akademi ska utveckla en enhetlig, distribuerad testmiljö för driftsättning och virtuella sjöprov för skeppsbyggnadsbranchen.

Under provkörningen kommer ett nytt fartyg till liv och alla system, inklusive de som rör navigering och propulsion, testas tillsammans för första gången. Provkörningarna är ofta både kostsamma och arbetsintensiva processer, och eventuella fel som upptäcks kan orsaka extra kostnader eller till och med försena fartygets överlämnande.

– Ungefär en fjärdedel av utsläppen av växthusgaser från fartygsbyggnadsprocessen kommer från just provkörningarna, det är inte ovanligt att man utformar och verifierar system från olika leverantörer separat. Därför kommer alla åtgärder som vidtas för att minska den tid som läggs på provturer eller sena validerings- och verifieringsaktiviteter sannolikt att löna sig, säger Dragos Truscan, äldre universitetslektor i datateknik vid Åbo Akademi.

Forskare vid Åbo Akademi ska tillsammans med sina partner inom projektet Virtual Sea Trial förnya en del av processerna för IT inom skeppsbyggnad genom att utveckla en enhetlig, distribuerad testmiljö för både virtuella sjöprov och driftsättning. Genom att virtualisera processen, alltså genom att köra flera operativsystem samtidigt, kan leverantörer av maritim teknik och varv visa sina kunder nya effektiva sätt att utforma, bygga och testa system som ska användas ombord. Projektet är en internationell satsning i nära samarbete med varvsindustrin och Meyer Turkus ekosystem Necoleap.

– Sett ur varvens perspektiv finns det ett behov av testinfrastrukturer som kan köra flera system från olika leverantörer samtidigt, både för att kunna säkerställa att gränssnitten mellan systemen fungerar korrekt, men också för att identifiera fel så tidigt som möjligt. Virtualisering minskar riskerna då man installerar nya, tekniska innovationer ombord. Potentiellt kan projektet förändra sättet vi bedriver skeppsbyggnad, samtidigt som resultaten kan göra det finska ekosystemet för skeppsbyggnad till en föregångare globalt. Det främjar både ekonomisk tillväxt och tekniska framsteg som stöder arbetet för klimatneutralitet, säger Magnus Hellström, professor i industriell ekonomi vid Åbo Akademi.

Virtual Sea Trial finansieras av Business Finland och har en totalbudget på omkring 12 miljoner euro, varav Åbo Akademis andel är cirka 1,6 miljoner euro. Projektet koordineras av Yrkeshögskolan Novia. Övriga parter i projektet är Åbo universitet, Meyer Turku, Wärtsilä, Valmet Technologies, Loisto, Cadmatic, Kongsberg och Semantum. Projekttiden är 1.1.2024– 31.12.2026.

Mera information:
Magnus Hellström, projektledare och professor i industriell ekonomi, Åbo Akademi
Telefon: +358 40 737 9980

Dragos Truscan, projektledare och äldre universitetslektor i datateknik, Åbo Akademi
Telefon: +358 40 768 2644