Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Virtuaalitestit voivat vähentää laivanrakennuksen riskejä ja hiilidioksidipäästöjä

Modernit alukset ovat kehittyneitä kokonaisuuksia, joissa kaikkien tietojärjestelmien on toimittava ja tehtävä yhteistyötä virheettömästi ja turvallisesti. Tietojärjestelmien asentaminen käyttöympäristöön on tärkeä osa laivanrakennusprosessia, mutta usein tämä tehdään vasta kehitystyön loppuvaiheessa. Åbo Akademin tutkijat kehittävät laivanrakennusalan käyttöön yhtenäistä hajautettua testiympäristöä laivan käyttöönottoa ja virtuaalista merikoeajoa varten.

Uusi alus herää eloon koeajon aikana, jolloin kaikkia laivan järjestelmiä, mukaan lukien navigointiin ja käyttövoimaan liittyviä järjestelmiä, testataan yhdessä ensimmäistä kertaa. Koeajot ovat usein sekä kalliita että työläitä prosesseja, ja havaitut virheet voivat aiheuttaa lisäkustannuksia tai jopa viivästyttää aluksen luovuttamista.

– Noin neljäsosa laivanrakennusprosessin kasvihuonekaasupäästöistä tulee juuri koeajoista, eikä ole harvinaista, että eri toimittajien järjestelmiä suunnitellaan ja tarkistetaan erikseen. Tästä syystä kaikki toimenpiteet, jotka vähentävät koeajoihin tai myöhäisiin validointi- ja varmennustoimiin käytettyä aikaa, ovat todennäköisesti kannattavia, sanoo Åbo Akademin tietotekniikan vanhempi yliopistonlehtori Dragos Truscan.

Virtual Sea Trial -hankkeessa Åbo Akademin tutkijat uudistavat yhdessä kumppaneidensa kanssa osan laivanrakennuksen IT-prosesseista kehittämällä yhtenäisen hajautetun testiympäristön virtuaalista merikoeajoa ja laivan käyttöönottoa varten. Prosessien virtualisointi mahdollistaa useiden käyttöjärjestelmien samanaikaisen koekäytön. Sen avulla merenkulun tekniikan toimittajat ja telakat voivat esittää asiakkailleen uusia tehokkaita tapoja suunnitella, rakentaa ja testata aluksilla käytettäviä järjestelmiä. Hanke on kansainvälinen ponnistus, ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä telakkateollisuuden ja Meyer Turun Necoleap-ekosysteemin kanssa.

– Telakoilla on tarvetta testi-infrastruktuureille, jotka pystyvät ajamaan useita eri toimittajien järjestelmiä samanaikaisesti ja paitsi varmistamaan järjestelmien välisten rajapintojen toimivuuden myös tunnistamaan virheet mahdollisimman varhain. Virtualisointi vähentää riskejä, kun alukselle asennetaan uusia, teknisiä innovaatioita. Hankkeella on potentiaalia muuttaa tapaa, jolla laivoja rakennetaan, samalla kun siitä saadut tulokset voivat tehdä suomalaisesta laivanrakennuksen ekosysteemistä globaalin edelläkävijän. Se edistää sekä talouskasvua että hiilineutraaliustyötä tukevaa teknologista kehitystä, sanoo Åbo Akademin teollisuustalouden professori Magnus Hellström.

Virtual Sea Trial on Business Finlandin rahoittama ja sen kokonaisbudjetti on noin 12 miljoonaa euroa, josta Åbo Akademin osuus on noin 1,6 miljoonaa euroa. Hanketta koordinoi Yrkeshögskolan Novia. Muihin hankekumppaneihin kuuluvat Turun yliopisto, Meyer Turku, Wärtsilä, Valmet Technologies, Loisto, Cadmatic, Kongsberg ja Semantum. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2024–31.12.2026.

Lisätietoja:
Magnus Hellström, hankejohtaja, teollisuustalouden professori, Åbo Akademi
Puhelin: +358 40 737 9980

Dragos Truscan, hankejohtaja, vanhempi tietotekniikan yliopistonlehtori, Åbo Akademi
Puhelin: +358 40 768 2644