Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Business Finland
finansierar projekt för
klimatneutral sjöfart

Fakulteten för naturvetenskap och teknik vid Åbo Akademi har fått 773 000 euro i finansiering från Business Finland för ett projekt inom utvecklandet av ett helelektriskt fartygskoncept. Totalt får projektet Future Shipping Electrified (FUSE) 2,4 miljoner euro från Business Finland och Ålands landskapsregering. Projektet förväntas ha en betydande positiv inverkan på den inhemska sjöfartsindustrins utveckling mot klimatneutrala lösningar.

Forskningsprojektet fokuserar på de operativa och affärsmässiga modellerna för elektrifiering av sjöfarten, livscykelsimuleringar för mjukvara, inlärningssystem och utnyttjandet av innovativa digitala tvillinglösningar. För Åbo Akademis del leds projektet av Magnus Hellström, professor i industriell ekonomi, och Sébastien Lafond, lektor i datateknik.

Parter i projektet är Rauma Marine Constructions, Carinafour, Aalto-universitetet, Åbo Akademi och Viking Line. Viking Line har fått stöd för projektet av Ålands landskapsregering. I projektet deltar också Helsingfors Hamn, Fortum Spring, DNV, energikoncernen Helen och Wärtsilä. Projektet koordineras av PBI Research Institute.

 

Projektet som är en del av Business Finlands forskningsprogram Decarbonized Maritime and Ports, har tilldelats Europeiska unionens NextGenerationEU-finansiering via Finlands program för hållbar tillväxt och pågår 13.4.2023 – 13.4.2025.

 

För mera information, kontakta:

Magnus Hellström, professor i industriell ekonomi
magnus.hellstrom@abo.fi
+358 407 379 980