Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Forskning i smarta hamnar får 600 000 från Business Finland

Business Finland finansierar forskning vid Åbo Akademi i smart och grön hamntrafik med 600 000 euro. Syftet med projektet SMARTER är att ta fram lätt reproducerbara lösningar för digitalisering av hamnverksamhet för såväl passagerar- som godsterminaler.

Smarta hamnar kommer att ha en central roll i framtidens transportkedjor. Hamnarna förbinder sjötransporten med andra transportmetoder och möjliggör effektiva logistikkedjor. Projektet beaktar hela logistikkedjan från lastbilstrafiken till hamnområdet, från lastdockan ut på farleden.

Cirka 90 procent av Finlands internationella handel sker sjövägen. Eftersom stora marknader och industricentra ligger långt borta är det viktigt att dra full nytta av digitaliseringen inom transporten.

– Åbo Akademis roll i projektet är att fram affärsmodeller och datahanteringsmetoder som gör det möjligt för aktörerna att samla och dela data för att tillsammans uppnå systemeffekter såsom mindre utsläpp, säger Magnus Hellström, biträdande professor i industriell ekonomi vid Åbo Akademi.

Ett av målen med SMARTER är att effektivisera fartygens hamnanrop, vilket skulle minska koldioxidutsläppen. Genom att information om fartygens ankomsttid i realtid förmedlas till berörda intressenter kan till exempel lastbilar som anländer till hamnen bättre schemalägga sina ankomster och rutter. Det bidrar till att lasten kan lossas och lastas effektivare.

– Digitalisering av hamnar är en nyckel till att möjliggöra en transparent och grönare transportkedja, samt på sikt autonom sjötrafik, säger Johan Lilius, professor i datateknik vid Åbo Akademi.

Programmet samarbetar med både Åbo och Helsingfors hamnar, där trafiken till hamnarna löper genom städerna.

Forskningspartner i SMARTER-projektet är Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Jyväskylä universitet, Åbo Yrkeshögskola och Åbo universitet. Branschpartner är DIMECC, Attracs, ADE, Awake.ai, Brighthouse Intelligence, Focusplan, Lingsoft, Nodeon, Teleste ja Visy. Andra partner är Finnlines, Fintraffic VTS och Tallink Silja samt Helsingfors hamn, Åbo hamn och Traficom.

Vy över ett fraktfartygs däck.
Vy från Finnlines fartygsdäck mot Nordsjö hamn i Helsingfors. Foto: Jukka Merenluoto