Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Väck den slumrande demokratin – Stanfordprofessor gästar Finlands riksdag och Åbo Akademi

Professor James Fishkin från Stanford-universitetet i Palo Alto, USA, besöker Finland 14–15.3.2019. Under besöket kommer Fishkin och Kimmo Grönlund, professor i statsvetenskap vid Åbo Akademi, att diskutera demokratins möjligheter med finska riksdagsledamöter och ministrar, samt ge en för allmänheten öppen gästföreläsning vid Åbo Akademi i Åbo.

Medierna välkomnas att träffa professor Fishkin i ASA-huset (Fänriksgatan 3, Åbo, ingång A 2, fjärde våningen) fredagen den 15 mars kl. 9.30–10.00.

Riksdagsseminariet ”Revitalizing Democracy through Citizen Deliberation” och föreläsningen ”Revitalizing Democracy through Public Deliberation” vid Åbo Akademi är högaktuella då finländarna går till riksdagsval den 14 april.

– Vi tar ofta möjligheten att påverka politiskt som en självklarhet, medan den i själva verket är något vi behöver vaka över. Samtidigt har tiderna förändrats och folk upplever inte längre att partierna representerar dem i lika hög grad som tidigare. Därför finns det ett stort behov att involvera människor i demokratin på andra sätt, säger Kimmo Grönlund.

– Helt konkret kunde riksdagen när den så önskar höra en slumpmässigt vald medborgarpanel som skulle få information och diskutera och reflektera över ett lagförslag eller ett medborgarinitiativ. På detta sätt kunde man få fram en genomtänkt folkopinion.

James S. Fishkin är professor i internationell kommunikation och statsvetenskap vid Stanford-universitetet, med en lång och internationellt erkänd karriär. Han är bäst känd för att ha utvecklat metoden Deliberative Polling: opinionsundersökningar som bygger på att slumpmässigt valda individer fått ta del av utförlig bakgrundsinformation och gruppdiskussioner, för att kunna ha en välinformerad åsikt i den undersökta frågan. Metoden har undersökts världen över, och bland annat är forskarna intresserade av möjligheten att använda den som stöd för politiskt beslutsfattande.

Gästföreläsningen ”Revitalizing Democracy through Public Deliberation” arrangeras i Stora Auditoriet i ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo, fredagen den 15 mars 2019, kl. 10.15–12.00.

Besöket är en del av Åbo Akademis samarbete med Stanford-universitetet och ordnas inom ramen för Åbo Akademis spetsforskningsenhet The Future of Democracy.

 

Mera information:

Professor i statskunskap vid Åbo Akademi
Kimmo Grönlund
Tfn: +358 50 409 6409
E-post: kimmo.gronlund@abo.fi
Tillgänglig per telefon må 11.3.2019, kl. 10–16.