Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Herätetään nukkuva demokratia – Stanfordin yliopiston professori vierailee eduskunnassa ja Åbo Akademissa

Professori James S. Fishkin Stanfordin yliopistosta Yhdysvalloista vierailee Suomessa 14.–15.3.2019. Vierailun aikana professori Fishkin ja Åbo Akademin valtiotieteen professori Kimmo Grönlund keskustelevat kansanedustajien ja ministerien kanssa demokratian mahdollisuuksista. Lisäksi Fishkin pitää yleisölle avoimen vierailuluennon Åbo Akademissa Turussa.

Median edustajat ovat tervetulleita tapaamaan professori James Fishkiniä perjantaina 15.3. kello 9.30–10.00 ASA-talossa (Vänrikinkatu 3, Turku, sisäänkäynti A 2, neljäs kerros).

Eduskunnan seminaari ”Revitalizing Democracy through Citizen Deliberation” ja Åbo Akademin vierailuluento ”Revitalizing Democracy through Public Deliberation” käsittelevät puntaroivaa kansalaiskeskustelua yhtenä demokratian uudistamisen keinona. Aihe on suomalaisille äänestäjille hyvin ajankohtainen 14. huhtikuuta olevien eduskuntavaalien edellä.

– Pidämme poliittisen vaikuttamisen mahdollisuutta usein itsestäänselvyytenä, mutta todellisuudessa se on asia, jota meidän pitää valvoa. Ajat ovat muuttuneet, eivätkä kansalaiset enää koe puolueiden edustavan heitä yhtä suuressa määrin kuin aikaisemmin. On siis tarpeen saada ihmiset osallistumaan demokratiaan muilla tavoin, Kimmo Grönlund sanoo.

– Esimerkiksi eduskunta voisi halutessaan kuulla kansalaispaneeleja. Paneeliin valittaisiin satunnaisotannalla joukko kansalaisia, jotka saamiensa tietojen pohjalta voisivat puntaroida käsillä olevaa lakiehdotusta tai kansalaisaloitetta ja keskustella siitä yhdessä. Näin saataisiin esiin harkintaan perustuva kansalaismielipide.

James S. Fishkin on pitkän ja tunnustetun uran tehnyt kansainvälisen viestinnän ja valtiotieteen professori Stanfordin yliopistossa. Hän on kehittänyt yhteiseen harkintaan ja puntarointiin pohjautuvan mielipidemittauksen menetelmän (Deliberative Polling)Menetelmä perustuu siihen, että joukolle sattumanvaraisesti valikoituja henkilöitä annetaan tutkittavasta asiasta perusteelliset taustatiedot, joihin pohjautuen he käyvät keskustelua pienryhmissä ja muodostavat siten asiasta tietoon ja harkintaan perustuvan mielipiteensä. Menetelmää on tutkittu eri puolilla maailmaa, ja tutkijat ovat kiinnostuneita muun muassa sen käytöstä poliittisen päätöksenteon tukena.

Vierailuluento ”Revitalizing Democracy through Public Deliberation” järjestetään ASA-talossa (Vänrikinkatu 3, Turku, Stora auditoriet) perjantaina 15.3.2019 klo 10.15–12.00.

Professori Fishkinin vierailu on osa Åbo Akademin ja Stanfordin yliopiston yhteistyötä ja järjestäjänä on Åbo Akademin huippuyksikkö The Future of Democracy.

 

Lisätietoja:

Åbo Akademin valtiotieteen professori
Kimmo Grönlund
Puhelin +358 50 409 6409
Sähköposti: kimmo.gronlund@abo.fi
Tavoitettavissa puhelimitse ma 11.3.2019, klo 10–16.