Skriv här det du söker efter!

Rasmus Siren

Rasmus Siren

Rasmus Siren

Projektassistent

rasmus.siren@abo.fi

Tfn +358 505164915

Forskningsprofil