Skriv här det du söker efter!

Rasmus Siren

Rasmus Siren

Rasmus Siren

Forskningsassistent 

Institutet för samhällsforskning

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

rasmus.siren@abo.fi

Tfn +358 505164915

Forskningsprofil