Skriv här det du söker efter!

Fråga forskaren

Studenter demonstrerar i Madrid under den feministiska strejken den 8 mars 2019. Bild: Garabata, CC BY-SA 3.0 creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons.

Grattis på kvinnodagen – eller?

Internationella kvinnodagen lanserades i början av 1900-talet för att främja kampen för kvinnors rösträtt och andra viktiga kvinnliga rättigheter. På många håll har kvinnodagen i dag mist sin ursprungliga politiska prägel och den 8 mars har mera blivit en dag då män uttrycker sin kärlek och uppskattning till kvinnor, som på mors dag eller alla hjärtans dag. Har kvinnodagen förlorat sin betydelse?

Nina Nyman, doktorand i genusvetenskap vid Åbo Akademi säger så här:

– Kvinnodagen, eller kvinnornas internationella kampdag som jag föredrar att kalla den, har ändrat betydelse flera gånger under sin drygt etthundraåriga historia. Ursprungligen firades kampdagen för att uppmärksamma kvinnlig rösträtt som ett viktigt sätt att främja kampen för socialism. Kvinnodagen var alltså uttryckligen en dag då man uppmärksammade betydelsen av kvinnors aktiva politiska roll i vänsterrörelser. Särskilt i Ryssland var det en viktig dag.

Då kampdagen med tiden förlorat sin partipolitiska prägel har kvinnodagendagen, som så många andra högtidsdagar, också kommersialiserats.

– Under åren förändrades betydelsen och kvinnodagen kom allt mer att bli en dag då man uppmärksammade en bredd av ojämlikheter som drabbar kvinnor. År 1977 antog Förenta Nationerna en resolution om att kvinnodagen upptas bland FN:s lista över högtidsdagar, vilket gjorde att kvinnodagen också fick en officiell prägel av att inte vara partipolitisk.

– Då kampdagen med tiden förlorat sin partipolitiska prägel har kvinnodagen, som så många andra högtidsdagar, också kommersialiserats. Med andra ord, att den är en allmän högtidsdag gör att det finns en möjlighet att sälja en extra blombukett den dagen och då förvandlas den lätt till någonting mellan mors dag och alla hjärtans dag. Internationella mansdagen den 19 november har inte slagit igenom kommersiellt lika starkt.

Vilken betydelse har kvinnodagen i dag?

– Förändringen från socialistisk kampdag till kommersiell blomsterdag är väldigt stor och där emellan ryms många olika praktiker. Kvinnodagen har definitivt kvar sin funktion som kampdag för många och internationellt sett är det en viktig dag för feminister. Även om rösträttsfrågan till största delen är löst finns det många andra orättvisor som feminister uppmärksamma under kvinnodagen. I vissa länder är demonstrationer på kvinnodagen en självklarhet, och på många andra håll firas den genom att ordna till exempel seminarier eller fester.

Kvinnodagen har definitivt kvar sin funktion som kampdag för många och internationellt sett är det en viktig dag för feminister.

– Men olika feministiska uttryck har de senaste åren kommersialiserats starkt, så risken finns att kvinnodagen fortsätter vara en form av alla hjärtans dag i minst lika hög grad som en kampdag även om den håller kvar sin koppling till feministisk kamp.

Är det okej att gratulera kvinnor den 8 mars?

– Om det är okej eller inte tänker jag att varje person själv kan ta ställning till. Det man kan fundera på är varför man egentligen vill gratulera en kvinna den 8 mars och hur det relaterar till kvinnors ställning i samhället. Jag har släktingar som gratulerar mig eftersom de upplever att dagen har koppling till feministisk kamp och att säga grattis är för dem ett sätt att säga ”bra jobbat”. Det tycker jag känns rimligt även om det är lite märkligt. Det är annorlunda än att bli gratulerad via ett reklamblad från någon stor varuhuskedja som vill uppmärksamma dagen genom att be mig köpa deras produkter.

Det man kan fundera på är varför man egentligen vill gratulera en kvinna den 8 mars.

– Det sagt, finns det många feminister som helst inte vill bli gratulerade på kvinnodagen vilket är förståeligt om man ser dagen som en möjlighet att synliggöra ojämställdhet och förtyck och därför inget att gratulera.