Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi ingår ramavtal för forskning med Valmet

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) vid Åbo Akademi har slutit ett ramavtal för forskning med industriaktören Valmet. Avtalet är i kraft i fem år. Ramavtalet mellan parterna möjliggör flera olika forskningsupplägg, bland annat så kallad uppdragsforskning där Valmet köper forskning av Åbo Akademi.

– Valmet och forskningen vid FNT har en lång historia av en mängd olika samarbeten och gemensamma projekt. Vårt goda och viktiga samarbete genererar publikationer med nya resultat, examina och industridoktorander. Vårt gemensamma mål är nu att ramavtalet ska resultera i nya innovationer, patent och produktutvecklingar, säger Leena Hupa, professor i oorganisk kemi vid Laboratoriet för molekylärvetenskap och teknik vid Åbo Akademi.

Just nu samarbetar Åbo Akademi och Valmet till exempel inom ramarna för såväl projekt som finansieras av Finlands Akademi som för industrifinansierade projekt inom hållbar elproduktion med biomassa och avfall. Parterna har även samarbetat i flera EU-finansierade projekt kring olika frågor inom de här områdena. Genom åren har Valmet även finansierat en stor mängd diplomarbetaren vid fakulteten och gjort det möjligt för färska doktorer att genom PoDoCo-programmet (post docs in companies, finansierad av flera stiftelser) eller Åbo Akademins eget personalmobilitetsprogram att tillämpa sina akademiska kunskaper i en industriell omgivining och få erfarenhet av forskningen där.

– Långvariga samarbeten är betydelsefulla för FNT. Möjligheten att göra slutarbeten i samarbete med företag som Valmet erbjuder bra erfarenheter för våra studerande och leder i flera fall också till anställning efter examen. Att Valmet är med i undervisningen är också positivt eftersom det ger studerandena en mera konkret bild om deras möjligheter efter studierna och kan sänka tröskeln att ta kontakt. När förhållandet mellan företag och universitet är bra, då man känner varandras potential, blir det också lättare att få ihop gemensamma forskningsprojekt. Det ser man tydligt i vårt samarbete, säger Mikko Helle, key account manager för industrisamarbete vid FNT.

– Ett nära och levande universitetssamarbete är en av hörnstenarna i Valmets forsning och utveckling. Ett gott samarbete, som det vi har med ÅA, tar år att bygga upp men när man väl kommit så långt ar det både värdefullt och givande. Vårt samarbete gäller såväl långsiktig forskning och kompetensuppbyggnad som mera specifika forskningsuppdrag, närmare knutna till process och teknologiutveckling. För Valmet är det också viktigt att stöda undervisningen och skapa en god kontakt med potentiella medarbetare redan under studietiden. Ofta skapas den första kontakten till framtida arbetstagare redan genom sommarjobb eller examensarbeten, säger Sonja Enestam, FoU chef för Valmets affärsområde Pulp and energy.

Mera information:

Leena Hupa, professor i oorganisk kemi vid Åbo Akademi
Telefon: 040 570 3961
E-post: leena.hupa@abo.fi

Sonja Enestam, Manager, R&D Competences, Valmet
Telefon: 040 868 4005
E-post: sonja.enestam@valmet.com