Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Studenterna avslutade demonstrationen i Aurum

Studenterna vid Åbo Akademi och Åbo universitet har avslutat demonstrationen i Aurum.

Genom demonstrationen ville studenterna visa att de motsätter sig regeringens invandringspolitik och de planerade nedskärningarna av studiestödet.

Rektorerna för universiteten hade gett studenterna sitt stöd för att organisera demonstrationen och även beviljat studenterna tillstånd att övernatta i Aurum med villkoret att demonstrationen skulle vara fredlig och inte störa annan verksamhet i byggnaden.

Ledningen för universiteten och studentkårerna organiserade flera diskussionsmöten för demonstranterna där frågor som tagits upp av studenterna diskuterades. Studenterna överlämnade också en namninsamling till stöd för demonstrationen till representanter från universiteten och studentkårerna.

Studenterna inledde sin demonstration i Aurum, Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma byggnad, den 20 september 2023. Den avslutades 12.10. 2023.