Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Studerande överräckte stödadress till universitetens ledning

På måndagen (9.10.20213) överlämnade studerande vid Åbo Akademi och Åbo universitet en adress till representanter för universitetens ledning. De som undertecknat adressen stödjer studenternas kamp mot regeringens planerade nedskärningar och invandringspolitik.

Adressen ”Anställda vid Åbo universitet och Åbo Akademi mot nedskärningar – ett stödtal för studenternas ockupation?” överlämnades av Otto Tarkka, doktorand vid Åbo universitet. Jukka Kola, Åbo universitets rektor, Gunilla Widén, Åbo Akademis prorektor för utbildning, Akseli Tiitta, ordförande för Åbo universitets studentkårs styrelse och Kajsa Viitamäki, vice ordförande för Åbo Akademis studentkårs styrelse var på plats för att ta emot stödadressen som samlat omkring 700 underskrifter på nätet.

Överräckning av adressen ”Anställda vid Åbo universitet och Åbo Akademi mot nedskärningar – ett stödtal för studenternas ockupation?” i Aurum, 9.10.2023.

Rektor Kola och prorektor Widén tackade de studenter som deltagit i demonstrationen och dem som undertecknat namninsamlingen för deras aktivism och för att de står upp för viktiga frågor.

– För universitetet är studenternas välbefinnande och deras förmåga att fokusera på sina studier av största vikt. Stödsystemet måste vara sådant att studenterna kan koncentrera sig på sina studier och ta examen inom utsatt tid. Universiteten och studentkårerna betonar betydelsen av finländskt och internationellt kunnande för hela Finlands framgång, säger Jukka Kola, rektor vid Åbo universitet.

– Budskapet från de studenter som deltagit i demonstrationen är viktigt. De har gett goda insikter i utmaningarna med studenternas välbefinnande och kan hjälpa universiteten att vidareutveckla sina stödtjänster för att studenterna ska kunna må så bra som möjligt, säger Gunilla Widén, prorektor vid Åbo Akademi.

Studenterna inledde sin sin protest mot regeringens planer i universitetens gemensamma byggnad Aurum 20.9.2023. Då uttryckte både rektor Lindfelt och rektor Kola sitt stöd för demonstrationen och gav studenterna tillstånd att demonstrera fredligt och att övernatta i byggnaden. Universiteten har ordnat flera diskussionstillfällen för de studerande som deltagit i demonstrationen där frågor som de studerande tagit upp har diskuterats.

 

De studerande som deltar i demonstrationen i Aurum motsätter sig regeringens planerade nedskärningar i studiestödet och regeringens invandringspolitik. Studenterna uppmanar också universitetsledningarna att stöda studenternas krav.