Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Seglivade stereotyper är en utmaning i spelvärlden 

En mångfald av spelutvecklare skulle kunna leda till ett mera varierande utbud av spel och dessutom hjälpa till att höja statusen på mobilspel. Att det könsstereotypa manliga fortfarande är dominerande inom spelindustrin är i själva verket begränsande i ett samhälle där majoriteten spelar någon form av digitala spel.

Förenklat kunde man dela upp digitala spel i datorspel och mobilspel. Först tar vi datorspelen där vi också inkluderar konsolspel. Den här världen är fortfarande den del av spelindustrin där de stora pengarna ligger, och i den här kategorin domineras spelen ofta av manliga stereotyper. I praktiken betyder det att den här delen av spelindustrin per automatik inte inkluderar en stor del av alla potentiella spelare. Kvinnor, personer som identifierar sig som trans, icke-binära eller queer får ett väldigt begränsat utrymme i de manliga spelens värd.  

– Ett tydligt exempel på problematiken är att man inom spelindustrin ofta anställer samma typer av människor som skapar en viss typ av innehåll som passar viss typ av spelare, man åstadkommer alltså en loop. Det här gör det samtidigt svårt för andra grupper att nå fram med efterfrågan på andra typer av spel än just de klassiska manliga spelen. Den stora spelindustrin går miste om både spelare och speltillverkare med andra infallsvinklar som i stället kanske söker sig till så kallade indie-bolag, säger Matilda Ståhl, doktorand vid Åbo Akademi. 

Ståhl är aktuell med sin avhandling där hon undersökt hur man skapar identitet online och offline. Hon menar att de anonyma miljöerna online är komplexa och att offlinevärldens grupperingar ganska långt påverkar den identitet vi skapar online. Det här är intressant eftersom de anonyma miljöerna online de facto ofta erbjuder möjligheten att skapa andra identiteter, vilket i sig också kan vara problematiskt av flera orsaker. Till exempel får regnbågspersoner som lever i konservativa samhällen möjligheten att visa sina rätta färger i anonyma miljöer, samtidigt som de här miljöerna bidrar till att bilda egna bubblor som kan leda till rundgång av en viss typ av tankar. 

Matilda Ståhl är doktorand vid Åbo Akademi. Foto: Frida Lönnroos/ Musik och talang 2021

– Även om de typiskt manliga normerna är dominerande i spelindustrin och många spelkulturer kan vi samtidigt intressant nog också se en annan typ av mansroll ta plats i spelvärlden, en där man visar sina muskler genom sitt tekniska kunnande. Det kan betyda att det är vissa förändringar på gång och visar att det finns ett motstånd mot det traditionella som ofta faktiskt kan vara ganska toxiskt. Det finns progressiva röster i spelvärlden som ifrågasätter mansdominansen och hävdande kommentarer, det finns till och med ett motstånd där exempelvis kvinnor och ickebinära utmanar tanken om att man ska vara på ett visst sätt då man spelar online. 

Är jargongen spelvärldens stora utmaning?  

– Det skulle jag nog säga. I dag spelar uppemot 80 procent av alla finländare någon form av digitalt spel, så vi kan inte tala om enbart en spelkultur. Då jag själv pratar med föräldrar tar jag gärna upp konkreta problem att fundera på: hur beter vi oss i den anonyma spelvärlden, hur ska alla känna sig välkomna, vad är ett accepterat språkbruk? Det finns motsättningar och konservativa röster även inom spelkulturer, men det som är klart är att vi ser en större efterfrågan på att på andra typer av spel än just de här klassiska manliga spelen.   

Det är här mobilspelen kommer in. En stor utmaning inom speltillverkningen är att mobilspel ännu tampas med låg status, pengarna ligger i dataspel och det är till dem ”riktiga gamers” håller sig.  

– Också det är en syn vi behöver förändra. Spelvärlden, inklusive mobilspel och sociala medier, reflekterar samhället. Jag tror att det finns behov av bredd, särskilt på olika sätt att spela samma spel. Därför tror jag att det finns ett växande intresse för indiespel och alternativa spel som ger utrymme för personer som inte identifierar sig som vita män, säger Ståhl.   

Ståhl är en av arrangörerna bakom evenemanget Femme Jam 26-28.11.2021, ett game jam där man betonar acceptans och bejakar mångfald. Evenemanget är ett samarbete mellan projekten Qvarken Game Lab som vid Åbo Akademi representeras av Experience Lab, och Arctic Game Lab.

 

Mera information:
Matilda Ståhl
E-post: Matilda.Stahl@abo.fi