Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademi bakom webbinarium inom lärande och spel

Vi behöver bli bättre på att utnyttja spelens positiva element i våra skolor. Därför samlades pedagoger, forskare och aktörer inom spelbranschen för att utbyta idéer på webbinariet Games and learning i oktober.

Matilda Ståhl arbetar på en doktorsavhandling i pedagogik där hon bland annat tittar närmare på hur element från spelens värld kan möjliggöra lärande. Hon är också en av dem som tillsammans med Yvonne Backholm, verksamhetschef vid Experience Lab, ligger bakom webbinariet Games and learning.

– De flesta unga spelar dagligen spel, därför finns det ett stort behov av att bättre förstå spelens värld och hur vi kan ta tillvara element från spel inom pedagogiken. Tanken bakom webbinariet var att föra samman det pedagogiska fältet, forskningen och spelindustrin och att skapa ett forum för att dela erfarenheter och förväntningar för att få igång en dialog, säger Ståhl.

Games and learning ordnades via Zoom och hade plats för 100 deltagare. Som huvudtalare hade man bjudit in doktor Iain Donald från Abertay University i Dundee, Skottland. Dagen bjöd också på såväl presentationer av vad som är på gång inom spelvärlden som anföranden med perspektiv på lärande genom spel från både pedagoger och spelutvecklare.

– Allt fler lärare börjar intressera sig för spel inom undervisningen, men det är viktigt att vi diskuterar spel också ur ett mera kritiskt perspektiv. Det finns inget recept som garanterat fungerar för alla lärare och som passar alla elever, men det finns delar i spel som kan tillämpas inom nästan alla läroämnen. För att utvecklingen ska kunna gå framåt är det viktigt att vi nu börjar samarbeta över nationella gränser som över ämnesgränser, därför ville vi avsluta dagen med temaspecifika diskussioner i mindre grupper. Jag hoppas att webbinariet blev en inkörsport till samarbete för åtminstone några av våra deltagare.

Webbinariet Games and Learning ordnades av Åbo Akademi och Experience Lab. Evenemanget finansierades av Svenska Kulturfonden, Högskolestiftelsen i Österbotten och Svensk-Österbottniska samfundet.