Skriv här det du söker efter!

Disputation i pedagogik

Disputation i pedagogik

PeM Matilda Ståhl disputerar vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Avhandlingen i pedagogik har titeln Community, diversity and visuality – an ethno-case study on constructing identities and becoming legitimate participants in online/offline communities.

Opponent är associate professor Nicholas Taylor, North Carolina State University, USA och kustos är professor Fritjof Sahlström, Åbo Akademi.

Alla evenemang