Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Forskningsprojekt ska undersöka hur asylbeslut ges utgående från sexuell läggning

Finns det mönster i hur Migrationsverket fattar beslut om asyl utgående från den asylsökandes sexuella läggning? Det ska projektet Queer Asylum Decision-Making (QADM) vid Åbo Akademi och Åbo universitet ta reda på.

I Finland har asylbeslut baserat på den asylsökandes sexuell läggning tidigare i stor utsträckning ignorerats i empirisk forskning, i stället har man fokuserat på andra kriterier eller på asylbeslut i allmänhet. Nu ska forskare inom juridik och psykologi vid Åbo Akademi och Åbo Universitet försöka ta reda på hurdana mönster som förekommer i Migrationsverkets asylbeslut med hänvisning till den asylsökandes sexuella läggning. Som underlag för studien har forskarna 218 dokument som samlats in från Migrationsverkets register relaterade till asylbeslut utgående från de asylsökandes sexuella läggning under perioden 2016–2019.

Vid Åbo Akademi är det Hedayat Selim, doktorand i psykologi, som håller i trådarna för projektet. Med sig har hon tre magisterstuderande. Gruppen handleds av Jan Antfolk, professor i psykologi, Elina Pirjatanniemi, professor i folkrätt och Julia Korkman, projektforskare i psykologi. Gruppen samarbetar med Johanna Vanto, doktorand i juridik vid Åbo universitet, och hennes handledare Anne Alvesalo-Kuusi, professor vid juridiska fakulteten vid Åbo universitet.

– Vi är främst intresserade av Migrationsverkets intervjuteknik och kommer att se på vilka mönster de följer för att utvärdera trovärdigheten för asylbesluten. Vilka beslutsmotiveringar, speciellt i de fall som avslås, ger Migrationsverket? En annan intressant aspekt är huruvida tjänstemännens intervjufrågor och beslutsmotiv avslöjar några antaganden om sexuella minoriteter som kanske inte stöds av psykologisk forskning om sexuell identitetsbildning. Utöver det här kommer vi också att titta på beskrivande statistik om de asylsökande och deras asylresultat baserat på ålder, nationalitet, kön och sexuella läggning, säger Hedayat Selim.

Utgående från resultaten kan forskarna ge Migrationsverket bevisbaserade rekommendationer för att stödja myndigheten i arbetet med i att förbättra kvaliteten på besluten och stärka den asylsökandes rättsliga ställning utifrån sexuell läggning i enlighet med internationella standarder.

Projektet startade sommaren 2021 och pågår fram till 30.6.2023.