Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Medlare ska hjälpa till vid integrering av invandrare

Invandrare och asylsökande befinner sig i ett utsatt läge då de kommer till ett nytt land. Därför behövs medlare som talar deras språk och som förstår situationen för att lotsa dem vidare i samhället. EU-projektet IncludeMe som leds av Åbo Akademi ska ta fram material för att utbilda medlare för Europas länder.

Syftet med projektet är att stärka och utbilda i färdigheter som har att göra med medling, kommunikation, konfliktlösning och konflikthantering.

– En person kan faktiskt göra skillnad. Vi är ute efter att skapa en hållbar lösning på problemet med att integrera och inkludera invandrare, inte bara erbjuda en snabb lösning. En medlare har den formella kunskap om samhället och om myndighetstjänster som behövs för att kunna fungera som den röst invandraren själv inte har som nyanländ, säger Emmanuel Acquah, biträdande professor (tenure track) vid Åbo Akademi och projektledare för projektet IncludeMe som startar nu i vinter.

En medlare är en person som fått utbildning i hur man ger stöd i frågor som exempelvis invandringslagstiftning, familjeåterförening och integrering på arbetsmarknaden. Medlare används redan på flera håll runtom i Europa och har visat sig vara ett lyckat sätt att arbeta. Tillsammans med  forskare från fem andra europeiska länder ska Acquah och hans team nu ta fram en guide om goda metoder som kan användas av medlare i arbetet med att inkludera och integrera invandrare. Inom projektet kommer man också att skapa en så kallad MOOC (massive open online course) för att utbilda medlare.

Projektet betonar att de mål som EU satt upp inom Europa 2020-strategin som talar om att en högre grad av social inkludering är viktigare än någonsin för att bekämpa spänningar i samhället. Genom att utbilda invandrare, flyktingar och personer inom den sociala sektorn i medling kan projektet bidra till en förändring inom den sociala dynamiken i samhället.

– Projektet kommer att samarbeta med flera sektorer i samhället och engagera personer med olika sociokulturell bakgrund som kan bli medlare. Personer med invandrarbakgrund har en nyckelroll när det gäller kontakter till invandrargrupper. De har också bra förutsättningar för att lösa problem, något som i förlängningen ska leda till att den nyanlända kan leva ett oberoende liv och delta i samhället. Många kommer alltså att kunna dra nytta av att använda de verktyg projektet utvecklar.

IncludeMe: Inclusion through mediation samfinansieras av Erasmus+ och leds av Åbo Akademi. Övriga parter är European Universities Continuing Education Network i Belgien, European E-learning Institute i Danmark, Momentum Marketing Services Limited i Irland, Tuzla Kaymakamlığı i Turkiet och Fundacio Solidaritat UB i Spanien.

– Det finns ett afrikanskt ordspråk som lyder: tills någon berättar lejonets version kommer jägarens historia alltid att vara den bästa. Det här ordspråket passar bra in på jämförelsen med de svagaste i samhället: invandrare, asylsökande och papperslösa. Någon måste kunna höra och berätta också deras version av historien eftersom så lätt överröstas av andra. Det ska vårt projekt jobba för, säger Acquah.

 

Mera information: 
Emmanuel Acquah, projektledare (engelska)
emmanuel.acquah@abo.fi
Telefon: +358 504 112 220

Anette Bengs, projektkoordinator
anette.bengs@abo.fi
Telefon: +358 503 131 952

Närmare information om programmet Erasmus+: https://www.oph.fi/sv/utveckling-och-internationalisering/programmet-erasmus