Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Professor Siv Björklund tilldelas Hagforsmedaljen

Siv Björklund, professor i språkbad och flerspråkighet vid Åbo Akademi, har belönats med Hagforsmedaljen som delas ut av Svensk folkskolans vänner.

Siv Björklunds forskning inom två- och flerspråkighet där det svenska språket ingår som ett av språken har varit banbrytande, skriver Svensk folkskolans vänner (SFV) på sin webbplats.

Björklund var med och startade språkbad i svenska i Finland och hennes doktorsavhandling var även den första inom just detta ämne i Finland. Sedan dess har Siv Björklund arbetat med att hitta innovativa och motiverande sätt att undervisa i och på svenska för elever med annan språklig bakgrund.

– Priset och medaljen kom som en stor oväntad överraskning och jag blev naturligtvis glad. Det känns fint att SFV uppmärksammar och tagit fasta på det utvecklingsarbete som jag och kollegor gjort under årtionden för att utveckla nya sätt att göra lärandet av svenska och andra språk intressant och motiverande för elever och studerande, från språkbad till andra två- och flerspråkiga didaktiska lösningar, säger Björklund.

Hennes drivkraft är att gemensamt med verksamma lärare utveckla arbetet i gruppen och klassrummet så att lärare och elever tillsammans hittar nya och inspirerande sätt att lära sig språk.

Foto av Siv Björklund.
Siv Björklund uppmärksammas för sin banbrytande forskning inom två- och flerspråkighet.

– För framtiden med en växande mångfald av språk och kulturer i klassrummet är det nödvändigt att vi inom utbildningen hela tiden är öppna för nya och innovativa arbetssätt att tillägna sig språk eftersom språket är det centrala verktyget för kommunikation vid lärande.

Hagforsmedaljen har sedan SFV:s 100-årsjubileum 1982 delats ut som erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland. Till medaljen hör en prissumma på 2500 euro.