Skriv här det du söker efter!

Pressinbjudan

Pressinbjudan

PRESSINBJUDAN
Åbo Akademi
22.10.2018

Nytt forskningsprojekt öppnar upp för inkluderande flerspråkighet

Mediernas representanter önskas välkomna på kick off-seminarium i Vasa för projektet Alla språk med! Kaikki kielet mukaan!.

Datum och tid: 23.10.2018 kl. 14.30–17.
Plats: Academill, Åbo Akademi i Vasa, Strandgatan 2, sal E610.
Vad: Ett kick off-seminarium för projektet Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! som är en del av Svenska kulturfondens strategiska program Hallå! (2018–2021).

Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! är ett samarbetsprojekt mellan forskningsmiljön vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi samt bildningssektorn vid Vasa stad från småbarnspedagogiken till gymnasiet.

Utgångspunkten för projektet är att utveckla, förankra och sprida nya aspekter av undervisning och lärande av svenska för finskspråkiga och finska för svenskspråkiga som samtidigt öppnar upp för en inkluderande flerspråkighet och kontakter mellan samtliga deltagande språkgrupper.

Seminariet samlar forskare, lärare och daghemspersonal, rektorer och föreståndare samt ledningen inom bildningssektorn. Programmet inleds med ett kort anförande av projektledare Katri Hansell (ÅA). Därefter presenterar ansvariga forskare tillsammans med pedagogerna i samarbetsskolor och  daghem kort alla delprojekt som hör under Alla språk med! Kaikki kielet mukaan!. Seminariet innehåller även workshoppar där forskare och pedagoger tillsammans arbetar vidare med delprojekten och sätter upp strategier och delmål.

Svenska kulturfonden delade på sommaren 2018 ut sex miljoner euro för inkluderande och nyskapande projekt som främjar förståelse för andra språkgrupper i yrkeslivet och på fritiden, i hemmet och i samhället. Åbo Akademis och Vasa stads samarbetsprojekt Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! erhöll 300 000 euro för det treåriga projektet.

För mera information:

Styrgruppen för Alla språk med! Kaikki kielet mukaan!
Projektledare Katri Hansell (ÅA) katri.hansell@abo.fi 050 5125456
Professor Ann-Katrin Svensson (ÅA) ann-katrin.svensson@abo.fi 050 3029650
Professor Michaela Pörn (ÅA) michaela.poern@abo.fi 050 4057799
Professor Siv Björklund (ÅA) siv.bjorklund@abo.fi  050 4425595
Universitetslärare Marina Bendtsen (ÅA) marina.bendtsen@abo.fi
Projektkoordinator Anna Klemets (ÅA) anna.klemets@abo.fi


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör