Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Erasmus+-projektet LISTiac ska göra lärare mer språkmedvetna

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi har beviljats 1,8 miljoner euro i EU-finansiering för Erasmus+-projektet LISTiac (Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms), vars syfte är att göra lärare mer språkmedvetna, så att alla elever i Europa ska kunna nå studieframgång på samma villkor.

Åbo Akademi fungerar som huvudkoordinator inom det internationella LISTiac-projektet, med Siv Björklund, professor i språkbad, och specialforskare Mari Bergroth i spetsen.

Projektets mål är att alla elever i Europa ska ha samma möjlighet att nå framgång i sina studier. Trots att det finns mycket tidigare forskning på området och en mängd olika verktyg för enskilda lärare, är det fortfarande svårt att förändra enspråkigt fokuserade policyer och praktiker i skolorna. Genom projektet vill man särskilt nå ut till lärare som inte undervisar i språk.

– I en föränderlig värld blir det relevant för alla lärare att beakta elevernas och närsamhällets olika språk och kulturer i undervisningen, säger Björklund.

Inom projektet utförs policyexperiment för att nå nya, praktiska lösningar. Under projektets gång arbetar fem heltidsforskare från fem olika europeiska universitet med att utveckla, testa och utvärdera ett reflektionsverktyg som ska hjälpa blivande och nuvarande lärare och lärarutbildare att bli mer språkmedvetna i sin undervisning, sina tankar och attityder. Ytterligare tre universitet hjälper till med fältundersökningar och projektet samverkar med undervisningsministerierna i Finland, Portugal och Slovenien.

LISTiac strävar efter att nå ut till relevanta lärarutbildningar i olika kontexter med varierande språklig diversitet för att kunna utveckla evidensbaserade policyer. Fokus ligger på både lärarutbildning och lärarfortbildning.

Totalbudgeten för det treåriga projektet som inleds i mitten av februari ligger på 2,4 miljoner.

Information (på engelska) om projektet på EU:s webbsida. (Obs! Länken leder inte direkt till sidan, utan du blir tvungen att använda sökfunktionen för att hitta projektet. Använd sökordet ”listiac”.

 

Mera information:

Professor i språkbad vid Åbo Akademi
Siv Björklund
E-post: siv.bjorklund@abo.fi
Tfn: +358 50 442 5595