Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Professor emeritus Villstrand redaktör för nytt verk om Finlands historia

Ett nytt tudelat verk om Finlands historia har utkommit. Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400–2000, delarna I och II utgör en stor berättelse om samhällets uppkomst och omvandling från 1400-talet till 2000-talet. Det är också berättelsen om Finlands födelse, det nya samhälle som började ta form för dess samtida i början av 1800-talet. Det var då som den nationella kulturen och den finska historien uppfanns, vilket senare blev grunden för det finska samhällets självförståelse och identitet.

Redaktörer för verkets första del är Åbo Akademis professor emeritus i historia Nils Erik Villstrand, Tammerfors universitets professor i Finlands historia Pertti Haapala och Jyväskylä universitets professor i Finlands historia Petri Karonen. Som redaktörer för del två står förutom Haapala även professor Pirjo Markkola och professor Marjaana Niemi.

Dessa mångfacetterade verk, som är resultatet av 45 forskares samarbete, avslöjar berättelsen om nationens långa historia, från dess fantasifulla början till den nu så lysande framgångssagan. I stället för den traditionella berättelsen om överlevnad och framgång erbjuder verken en analys av de många tillfälligheter, alternativ och val som människor gjorde utan att känna till sin framtid.

I den första delen granskas hur makten och staten institutionaliserades i Finland, hur industrin och ekonomin förändrades, hur sociala klasser skapades och hur subjektet slutligen blev medborgare. Den beskriver också hur Finland förändrades som region och varför det blev en självständig stat först på 1900-talet.

Den andra delen handlar om gemenskaper och identiteter. I boken betraktas samhällen som rum för tillhörighet som skapar kollektiva identiteter, till exempel tillhörighet till en familj, en klan, ett lokalsamhälle, en kyrka, ett gods eller en nation. Boken beskriver på ett levande sätt och på vardagsnivå den mångfald som med tiden har kommit att betyda finländskhet för människor.

Båda volymerna är utgivna av Vastapaino förlag.