Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Professor Nils Erik Villstrand belönades för Åbo Akademi-historik

Bok

Svenska litteratursällskapet belönade i samband med sin årshögtid på Runebergsdagen 26 personer för deras insatser inom litteraturen, forskningen, dramatiken, musiken och bildkonsten.

Ett pris om 18 000 euro ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj tillföll Nils Erik Villstrand, professor emeritus i historia, för verket Åbo Akademi i sin början 1918–1945. Boken behandlar tillkomsten av Åbo Akademi som det enda svenskspråkiga universitetet utanför Sverige.

Enligt prismotiveringen skildrar boken insiktsfullt akademins första decennier fram till krigsslutet ur ett internationellt, nationellt och lokalt perspektiv.

Villstrand påvisar skickligt hur akademins utveckling, trots de första svåra åren med kraftig inflation, var framgångsrik med nya fakulteter och en egen handelshögskola, skriver Svenska litteratursällskapet.


Åbo Akademi i sin början belyser tillsammans med de antologierna Åbo Akademi och samhället samt Åbo Akademi och kunskapen lärosätets historia under etthundra år. Verken kan beställas från Åbo Akademis nätbutik shop.abo.fi.