Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Villstrands bok är Årets historieverk 2017

Den finska översättningen av boken Öppen fall (Kulkemattomat polut. Mahdollinen Suomen historia) har valts till Årets historieverk 2017. Redaktörer är Åbo Akademis professor emeritus i historia Nils Erik Villstrand och Jyväskylä universitets professor i Finlands historia Petri Karonen. Boken tilldelades priset under de finska historiedagarna i Lahtis den 9 februari.

Öppet fall låter läsaren bekanta sig med olika rutter Finlands historia kunde ha tagit. Historieforskarna värderar och synliggör finländarnas möjligheter och val under olika tider, med hundra års mellanrum från år 1417 fram till idag. Vad skulle ha hänt om man valt ett annat av de alternativ man ställdes inför, än det man i slutändan förverkligade?

I prismotiveringen heter det (fritt översatt från finska): ”Centrala frågor är: ’hur kom vi hit?’ och ’vad kan detta leda till’ och vad hade hänt med Finland om man valt ett annat av redan existerande alternativ.”

”I inledningen av verket presenterar man också en översikt över den kontrafaktiska historiens traditioner och begreppet risksamhälle. Om inte förr, så åtminstone med det här verket är det klart att Finlands historia inte kan förklaras med en utveckling mot att bli en nationalstat.”

Verkets övriga författare är Pertti Haapala, Sari Katajala-Peltomaa, Ulla Koskinen, Pirjo Markkola och Marjaana Niemi. Priset utges av Historian Ystäväin Liitto. Till priskommittén hör professor Marjatta Hietala (ordförande), professorerna Sirkka Ahonen och Aura Korppi-Tommola samt lektor i historia, FL Markku Liuskari.

Läs mera (på finska): http://amusa.fi/fin/foorumi/?nid=4708