Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Per Brahe-priset år 2021 går till Hongbo Zhang

Hongbo Zhang i laboratoriemiljö.
Hongbo Zhang

Stiftelsen för Åbo Akademi tilldelar biträdande professor vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi Hongbo Zhang Per Brahe-priset år 2021. Prissumman på 12 000 euro delas årligen ut till en lovande forskare vars fortsatta arbete vid Åbo Akademi är önskvärt. Priset delas ut i samband med Stiftelsens för Åbo Akademi delegations höstmöte den 9 december.

– Det är en ära att mitt arbete uppmärksammas på det här sättet. Priset ger mig möjlighet att fortsätta att arbeta hårt och tjäna Åbo Akademi genom att uppnå nya vetenskapliga resultat, säger Zhang.

Hongbo Zhang (f. 1982, Kina) nominerades av fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Dekan Patrik Henelius motiverar nomineringen med Zhangs stora potential som gagnar Åbo Akademi forsknings-, utbildnings- samt innovationsmässigt. Henelius nämner även Zhangs samarbetsvilja, kapacitet och mångvetenskaplighet, som överskrider de traditionella forskningsgränserna.

Hongbo Zhang har en multidisciplinär bakgrund: han har forskat inom farmaci, nanoteknik, mikrofluidik, precisionsmedicin samt bioavbildning. Zhang avlade sin doktorsexamen vid Helsingfors universitets farmaceutiska fakultet år 2012, varefter han tillbringade tre år som post doc-forskare vid Harvard University i USA. År 2016 rekryterades Zhang som tenure track-professor till Åbo Akademis strategiska profileringsområde Lösningar för hälsa. Han avancerade från första till andra tenure track-nivån på endast två år och utsågs till biträdande professor år 2018. Den beräknade progressionstiden mellan första och andra nivån är vanligtvis fyra år.

– Jag tycker mycket om atmosfären vid Åbo Akademi och jag har också fått mycket stöd under min tenure track-process. Åbo Akademi och Åbo biovetenskapscentrum har bra infrastruktur och verktyg som underlättar vårt dagliga forskningsarbete, säger Zhang.

Zhang innehar även en gästprofessur vid Shanghai Jiao Tong University. Samarbetet mellan Åbo Akademi och Shanghai Jiao Tong Universityhar resulterat i grundandet av forskningscentret International Research Centre in Advanced Biomedical Materials vid Ruijin Hospital, därifrån doktorander också har antagits till Åbo Akademi.