Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Per Brahe-priset år 2020 till FD Kasper Braskén

Stiftelsen för Åbo Akademi har tilldelat filosofiedoktor, forskardoktor i historia vid Åbo Akademi Kasper Braskén Per Brahe-priset år 2020. Prissumman på 12 000 euro riktas årligen till en forskare vars fortsatta anknytning till Åbo Akademi är synnerligen önskvärd. Årets prisutdelning ägde rum den 8 december på distans.

Porträttfoto på Kasper Braskén.
Kasper Braskén.

FD Kasper Braskén (f. 1983 i Åbo) disputerade 2014 i ämnet allmän historia vid Åbo Akademi. Braskéns banbrytande avhandling om Internationella Arbetarhjälpen, The Revival of International Solidarity: The Internationale Arbeiterhilfe, Willi Münzenberg and the Comitern in Weimar Germany, 1921–1933, bearbetades och publicerades som monografi 2015. Därefter har Braskén bland annat bidragit till antologierna International Communism and Transnational Solidarity (2016) och Fascism withouth Borders (2017) samt verkat som medredaktör i antologierna Anti-Fascism in the Nordic Countries (2019) och Anti-Fascism in a Global Perspective (2020).

Braskéns forskning i antifascismens globalhistoria har fått stor genomslagskraft internationellt och de senaste åren har han även gästforskat vid universitet i Berlin, Potsdam och London.

– Efter att ha vistats ett par år utomlands känns det otroligt fint att uppmärksammas på det här viset i anknytning till mitt hemuniversitet Åbo Akademi. Det betyder väldigt mycket för mig, säger Braskén.

FD Braskén nominerades till Per Brahe-priset av fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. I motiveringen lyfter dekan Peter Nynäs fram Braskéns position som ledande forskare inom fältet antifascismens globalhistoria, det internationella nätverk han har byggt upp under sina granskningar och hans exemplariska förmåga att kombinera extensiv empirisk forskning med avancerade teoretiska och metodologiska perspektiv.

Braskén har genom sina forskningsframgångar förtjänstfullt bidragit till att konstituera historieämnet vid Åbo Akademi som Nordens ledande globalhistoriska miljö. I nomineringen konstateras även att Braskén framgångsrikt har beviljats flerårig forskningsfinansiering av Finlands Akademi, Konestiftelsen och Svenska litteratursällskapet i Finland.

– Det kommande året ska jag forska i den finlandssvenska antifascismens historia under 1920–1940-talet, men samtidigt håller jag kvar det globala perspektivet och redigerar för tillfället ett specialnummer om antifascismens historia i Sydafrika, säger Braskén.

Mera information:
Kasper Braskén
E-post: kasper.brasken@abo.fi

Helena Lindström
Stiftelsen för Åbo Akademi, ledningens assistent med kommunikationsansvar
Tfn: 040 051 4136