Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Julia Korkman ny
arbetslivsprofessor i rättspsykologi vid Åbo Akademi

Docent Julia Korkman har utnämnts till arbetslivsprofessor i rättspsykologi vid ämnet juridik vid Åbo Akademi. Korkman är för tillfället verksam som specialplanerare vid Europas kriminalpolitiska institut HEUNI, som är ett av de FN-institut som är arbetar med kriminalpolitiska frågor. Hon har valts till nästa ordförande för det europeiska nätverket i rättspsykologi, EAPL och är även medlem i andra internationella expertnätverk.

Korkman har länge forskat vid forskningsgruppen i rättspsykologi vid Åbo Akademi och ansvarar även för specialiseringsutbildningen i rättspsykologi.

Korkman har tidigare arbetat vid HUS rättspsykologiska enhet för barn och unga och även länge utbildat och handlett poliser och andra experter i rättspsykologiska frågor. Korkman har också agerat som sakkunnig i en lång rad uppmärksammade rättsfall i både Finland och Sverige.

– Med sina insikter i praktisk juridik och i synnerhet utvärdering av vittnesmål och bevisvärdering, beslutsfattande och förundersökning samt förhör har Julia Korkman mycket att erbjuda juridiken vid Åbo Akademi både vad gäller praktisk arbetslivsförankring, deltagande i den samhälleliga debatten och tvärvetenskaplig forskning, säger Markku Suksi, professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi.

Julia Korkman.
Julia Korkman blir arbetslivsprofessor i rättspsykologi, foto: Teemu Mattsson

– Jag är otroligt inspirerad av utnämningen, och ser fram emot att bidra till att kunnandet om frågor kring människans beteende, om vittnesmål, om förhör, beslutsfattning och psykologiska faktorer som påverkar processerna är en viktig del av Åbo Akademis nya juristutbildning. Efter att ha undervisat och handlett yrkesverksamma jurister under merparten av min karriär har jag hört många säga att de önskade att de fått mer insyn i de här frågorna redan under studierna. Samtidigt hoppas jag kunna bidra till en bredare dialog mellan arbetslivet och universitetet, säger Korkman.

En arbetslivsprofessor fungerar som en brobyggare mellan Åbo Akademi och det omgivande samhället och bidrar med kunskaper och insikter från en karriär utanför universitetssektorn. Anställningen är tidsbunden och högst 20 procent av en ordinarie anställning och sköts vid sidan om andra uppgifter. Julia Korkman kommer att verka som arbetslivsprofessor i 1.8.2023–31.7.2026.

 

Utöver arbetslivsprofessuren i rättspsykologi tillkommer även två andra tidsbundna professurer vid ämnet juridik. Elina Pirjatanniemi, professor i statsrätt och folkrätt vid Åbo Akademi och docent i straffrätt vid Åbo universitet utnämns till professor i juridik med inriktning straffrätt. Professor Laura Ervo utnämns till gästprofessor i processrätt. Ervo är sedan 2011 professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet i Sverige.

 

För mera information, kontakta:

Julia Korkman, docent i rättspsykologi, specialplanerare vid Europas kriminalpolitiska institut HEUNI
julia.korkman@om.fi
+358 40 5 092 383