Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Över 200 stadsbor får säga sitt om utvecklandet av Åbo centrum

I maj prövas ett nytt sätt i Åbo för att involvera medborgare i stadens beslutsfattande. En medborgarpanel bestående av över 200 Åbobor får på nätet diskutera lösningar för stadens trafikarrangemang.

Åbo stad förbereder en ny generalplan för år 2029 och vill utreda olika intressegruppers åsikter om utvecklandet av centrum. Inom projektet Åbo samtalar-projektet kartläggs medborgarnas åsikter genom undersökningsenkäter och genom en medborgarpanel, vars resultat sedan förmedlas till beslutsfattarna. Deltagarna väljs slumpmässigt bland samtliga Åbobor i åldern 15–79.

– Med hjälp av enkäten får vi värdefull information om Åbobornas åsikter gällande utvecklingen av centrum. Förhoppningsvis svarar så många som möjligt på enkäten och anmäler sitt intresse för medborgarpanelen, säger Riitta Birkstedt, projektledare för utvecklandet av centrum vid Åbo stad.

I medborgarpanelen får deltagarna berätta sina egna erfarenheter och åsikter om rörligheten i centrum, och fundera över vad de tycker är viktigast gällande trafikarrangemangens framtid i centrum. Panelens deltagare bekantar sig med ett mångsidigt bakgrundsmaterial, får höra varierande åsikter och överväger noggrant olika synvinklar i smågrupper ledda av utbildade moderatorer.

– Vi hoppas att så många röster som möjligt deltar i panelen. I månadsskiftet mars–april får 12 000 Åbobor en enkät och en inbjudan till panelen i posten. Av de intresserade väljs en grupp på 225 invånare, som återspeglar olika åldersgrupper, bostadsområden och åsikter så väl som möjligt, berättar Anri Niskala, delaktighetssakkunnig vid Åbo stad.

– En deliberativ diskussion hjälper deltagarna att hitta gemensamma värderingar över åsiktsgränserna och minskar därmed motsättningar mellan åsiktsgrupper. För beslutsfattarna förmedlar medborgarpanelen en åsikt som är genomtänkt och övervägd, och som tar i beaktande också de medborgares åsikter som vanligtvis inte deltar i de traditionella sätten att påverka politiken, säger Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi.

Medborgarpaneler har de senaste åren anpassats brett för olika ämnen inom olika förvaltningsnivåer, t.ex. för miljöfrågor, kommunsammanslagningar och moralfrågor.

– Den information om invånarnas synpunkter som panelen producerar underlättar beslutsfattandet, som så många invånargrupper som möjligt kan uppleva som fungerande och rättvisa. Det är också vårt mål med spetsprojektet för utvecklandet av Åbo centrum, konstaterar Birkstedt.

Projektet Åbo samtalar ordnas av Åbo stad, Åbo Akademi och Tammerfors universitet, och projektets huvudsakliga finansiär är Åbo stadsforskningsprogram.