Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Turun keskustan liikennejärjestelyjä kehitetään kansalaispaneelin avulla

Turussa kokeillaan toukokuussa uutta tapaa ottaa kuntalaiset mukaan kaupungin päätöksentekoon. Tätä varten kootaan yli 200 turkulaisesta koostuva puntaroiva kansalaispaneeli, joka keskustelee liikennejärjestelyjen ratkaisuista verkossa.

Turun kaupunki valmistelee uutta yleiskaavaa vuodelle 2029 ja haluaa selvittää laajasti eri sidosryhmien mielipiteitä keskustan kehittämisestä. Kuntalaisten mielipiteitä selvitetään Turku keskustelee -hankkeen toteuttamalla kyselyllä ja kansalaispaneelilla, joiden tulokset toimitetaan päättäjille tiedoksi. Osallistujat valitaan satunnaisotannalla kaikkien 15-79-vuotiaiden turkulaisten joukosta.

– Kyselyn avulla saadaan arvokasta tietoa turkulaisten mielipiteistä koskien keskustan kehittämistä. Toivottavasti mahdollisimman moni kyselyn saanut vastaa ja ilmoittautuu myös vapaaehtoiseksi kansalaispaneeliin, toivoo keskustan kehittämisen hankejohtaja Riitta Birkstedt Turun kaupungilta.

Kansalaispaneelissa tavalliset kaupunkilaiset saavat kertoa omia kokemuksiaan ja mielipiteitään keskustassa liikkumisesta, ja pohtia, mitä he pitävät tärkeimpänä keskustan liikennejärjestelyjen tulevaisuuden kannalta. Paneelin osallistujat perehtyvät tasapuoliseen taustatietoon, kuulevat erilaisia mielipiteitä ja puntaroivat huolellisesti erilaisia näkökantoja pienryhmissä koulutettujen moderaattoreiden johdolla.

– Toivomme paneelin olevan mahdollisimman moniääninen. Maalis-huhtikuun vaihteessa 12 000 turkulaista saa kotiinsa postissa kyselylomakkeen ja kutsun paneeliin. Kiinnostuneista valitaan 225 asukkaan joukko, joka heijastelee mahdollisimman hyvin alueen eri ikäryhmiä, asuinalueita ja mielipiteitä, kertoo osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala Turun kaupungilta.

– Puntaroiva keskustelu auttaa kuntalaisia löytämään yhteisiä arvoja yli mielipiderajojen ja vähentää siten vastakkainasettelua eri mieltä olevien välillä. Päättäjille kansalaispaneeli kertoo harkitun ja puntaroidun kuntalaismielipiteen, joka ottaa huomioon myös niiden kuntalaisten näkemykset ja toiveet, jotka eivät osallistu perinteisillä poliittisen vaikuttamisen keinoilla, sanoo valtio-opin professori Kimmo Grönlund Åbo Akademista.

Kansalaispaneeleja on sovellettu viime vuosina laajasti eri hallinnon tasoilla monenlaisiin aiheisiin, esimerkiksi ympäristö-, kuntaliitos- ja moraalikysymyksiin.

– Paneelin tuottama tieto kaupunkilaisten näkemyksistä auttaa tekemään päätöksiä, joita mahdollisimman monet väestöryhmät voivat pitää toimivina ja oikeudenmukaisina. Se on tavoitteemme myös keskustan kehittämisen kärkihankkeessa, Birkstedt toteaa.

Turku keskustelee -hankkeen järjestävät Turun kaupunki, Åbo Akademi ja Tampereen yliopisto, ja hankkeen päärahoittaja on Turun kaupunkitutkimusohjelma.