Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademis nya toppenhet i opinionsforskning invigs

Åbo Akademis spetsforskningsenhet FutuDem – The Future of Democracy, Demokratins framtid lanseras denna vecka. Syftet med FutuDem är att studera demokratins nuvarande tillstånd och pröva hur nya demokratiska deltagarmodeller såsom samrådsdemokrati eller deliberativ demokrati fungerar i praktiken.

FutuDem koordineras av Institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi och dess forskarteam som består av statsvetare vid Åbo Akademi i Åbo och Vasa, samt vid Tammerfors universitet.

Enligt Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi, bidrar spetsforskningssatsningen från Stiftelsen för Åbo Akademi till att ytterliga förstärka Åbo Akademis position som en central aktör i finländsk opinionsforskning.

– Projektet höjer vår ställning som det ledande universitetet i Finland när det gäller forskning i samhällsopinion, säger Grönlund.

– Vi tar ofta möjligheten att påverka politiskt som en självklarhet. Men tiderna har förändrats och många människor upplever att partierna inte längre representerar dem i lika hög grad som tidigare. Det finns ett stort behov av forskning i nya sätt att involvera människor i demokratin, förklarar han.

FutuDems forskningsagenda görs upp i samarbete med flera ledande internationella opinionsforskare. En särskilt viktig samarbetspart är Stanforduniversitetets center för deliberativ demokrati i Palo Alto, Kalifornien.

Den 14–15 november arrangeras FutuDems invigningskonferens i Åbo. Under konferensen presenteras bland annat FutuDems sex delprojekt. Konferensens huvudtalare är Dr Jane Suiter från Dublin City University, Irland, och professor Maija Setälä från Åbo universitet. De presenterar intressanta fall där deliberativ demokrati tillämpats i praktiken, i Irland respektive Finland. Åbo stads stadsdirektör Minna Arve och enhetschef Niklas Wilhelmsson presenterar hur medborgardeltagande utvecklas inom det demokratiska beslutsfattandet i Finland.

Stiftelsen för Åbo Akademi har understött spetsforskningsenheter vid Åbo Akademi sedan 2006.Representanter för medierna är välkomna att delta i konferensen.

Konferensen äger rum i ASA-huset, Fänriksgatan 2, Åbo. Torsdagens presentationer hålls i huvudsak på engelska, medan fredagens program går mestadels på svenska. Kimmo Grönlund som leder spetsforskningsenheten och viceledaren, forskningschef Lauri Rapeli, samt ledarna för delprojekten är tillgängliga för kommentarer under kaffepauserna.

Se konferensprogrammet i sin helhet här: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2019/10/oppeninbjudan_invigningskonferens.pdf

Läs mer om opinionsforskningen vid Åbo Akademi: https://www.abo.fi/institutet-for-samhallsforskning/

Mer information:

Albert Weckman, projektsekreterare
tfn +358 50 345 5599
albert.weckman@abo.fi

Kimmo Grönlund, professor i statskunskap
tfn +358 50 409 6409
kimmo.gronlund@abo.fi