Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Ämnet marin- och miljöbiologi vid Åbo Akademi deltar under ledning av biträdande professor Christoffer Boström i ett nytt samarbete som startas upp av Baltic Sea Action Group (BSAG). Havet är ett av Åbo Akademis fyra tyngdpunktsområden inom forskningen.

Bakgrunden till projektet är att naturens mångfald utarmas och att det behövs snabba handlingar för att bromsa artbortfallet. Mångfalden är hotad också i Östersjön. Målsättningen med projektet är att öka kunskapen om miljöerna under havsytan, för att bättre veta vilka områden som är mest värdefulla och behöver skyddas.

Projektet kommer att samarbeta tätt med ”Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma” (VELMU) och ÅA-projektet ”Inventeringar av åländska undervattensmiljöer för att stöda ekosystembaserad förvaltning och utvidga det marina skyddsområdesnätverket”, två andra redan aktiva inventeringsprogram för undervattensmiljöer. I samarbetet ingår också Skärgårdscentrum Korpoström. Konkret påbörjas arbetet i höst med att bygga en skyddsplan för ön Gullkrona, genom en noggrannare kartläggning av livsmiljön.

Ålandsbankens Östersjöprojekt är finansiär och strategisk partner i projektet. För det första året har Ålandsbanken beviljat 80 000 euro. Målsättningen är ett långsiktigt samarbete.

Mera information (på finska): https://www.bsag.fi/fi/alandsbankenin-itameriprojekti-rahoittaa-bsagn-tyota-meriluonnon-monimuotoisuuden-suojelemiseksi/