Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nordisk etnologi vid Åbo Akademi firar 100 år

I år är det 100 år sedan det blev möjligt att studera ämnet nordisk etnologi vid Åbo Akademi. Etnologin firar sitt jubileum genom ett seminarium, en utställning och en bok. Också ämnets tidskrift Budkavlen som är gemensam med ämnet folkloristik fyller 100 år.

 
I samband med jubileet ordnas ett seminarium med inbjudna nordiska gäster 1.12 2021. Under seminariet presenteras ämnets jubileumsvolym och det ordnas en paneldiskussion som kommer att behandla etnologins ställning i Norden då, nu och i framtiden. I diskussionen deltar professorerna i etnologi från Åbo Universitet, Köpenhamns universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Fredrik Nilsson som är professor vid Åbo Akademi.
Lena Marander-Eklund, professor i nordisk folkloristik vid Åbo Akademi leder paneldiskussionen.

 

Boken ”Nordisk etnologi 1921-2021 – ett ämne i rörelse” behandlar ämnets historia samtidigt som den rymmer några framåtblickande inslag. Boken består av tre delar. Den första blickar tillbaka på ämnets historia och utveckling med fokus på både forskning och utbildning. Den andra delen fokuserar på samarbeten med granndiscipliner och kulturarvsinstitutioner. Den tredje delen är en tematisk fördjupning där några för ämnet viktiga forskningsområden får sin särskilda belysning. Boken ger en fingervisning om hur ämnet har förändrats över tid och i konstant dialog med det omgivande samhället.
Pärmen på boken ”Nordisk etnologi 1921-2021 – ett ämne i rörelse” pryds av en bild på en ”exteriör av en timrad stuga utan brädfodring, med nävertak, i förgrunden fem kvinnor, en cykel och en häst” Fotograf: Erik Hägglund 1910, SLS arkiv, Bilddesign: Hedda Sjöberg.

 

Samtidigt som ämnet nordisk etnologi jubilerar fyller också ämnets tidskrift Budkavlen 100 år. Tidskriften ges ut i samarbete med ämnet folkloristik vid Åbo Akademi.
För att uppmärksamma det här ger redaktionen ut ett jubileumsnummer som belyser tidskriftens 100-åriga färdväg ur olika perspektiv. I artiklarna diskuterar skribenterna det föränderliga redaktionella arbetet, hur tidskriften utvecklats från att ha ingått i ett nationellt  projekt till ett vetenskapligt forum är föremål för reflektioner. Jubileumsnumret hittar du här: https://journal.fi/budkavlen

 

Utställningen som uppmärksammar etnologins 100-årsjubileum är öppen fram till jul i Arkens D-byggnad i Åbo.