Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nicolina Nordman får Ralf Törngren-priset

Politices kandidat Nicolina Nordman tilldelas årets Ralf Törngren-pris av Stiftelsen för Åbo Akademi. Priset ges till en studerande eller anställd vid Åbo Akademi som gjort en betydande insats för att utveckla Åbo Akademi eller Åbo Akademis studentkår. Prissumman är 7 000 euro.

Nicolina Nordman (f. 1998 i Kristinestad) inledde sina studier i samhällsvetenskaper vid Åbo Akademi 2017. Nordman har haft många järn i elden under hela sin studietid och har bland annat varit ordförande för SF-klubben, och både fullmäktigeledamot och styrelseordförande för Åbo Akademis studentkår. De studerandes välmående och studievardag har varit viktiga frågor för henne.

– Det som driver mig att arbeta med de här frågorna är mina företrädare och deras insatser, vilket har inspirerat mig att gå i samma fotspår och jobba för en bättre morgondag samt att göra studentkårens verksamhet mer synlig. Man når mycket längre med gemensamma krafter. Att uppmärksammas för det arbete man har gjort på det här sättet känns helt obeskrivligt. Det finns så många studerande som gör stora insatser för sina föreningar och studentkåren, så det är med stor ödmjukhet jag tar emot priset, säger Nordman.

Nicolina Nordman.
De studerandes välmående och studievardag har varit speciellt viktiga frågor för Nordman.

Nordman nominerades till Ralf Törngren-priset av tre olika parter: Åbo Akademis studentkår, Åbo Akademis rektor och fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik. Flera av nomineringarna framhöll Nordmans engagemang för både studerandes och personalens välmående, ekonomiska situation och jämställdhet.

– Nicolina Nordman har naturliga ledaregenskaper som kan sammanfattas i tydlighet, förmåga att delegera ansvarstagande och uppmuntra till initiativ samtidigt som hon själv förmår vara lösningsorienterad på ett konstruktivt vis, alltid uppmuntrande och positiv, säger rektor Mikael Lindfelt.

Om allting går enligt planerna kommer Nordman att utexamineras som politices magister innan sommaren. Hon har nyligen flyttat till Helsingfors och börjat arbeta som riksdagsassistent för riksdagsledamot Sandra Bergqvist.

Ralf Törngren-priset delades ut i samband med Stiftelsens för Åbo Akademi delegation vårmöte i Åbo den 7 maj.

Läs mer om priset i stiftelsens pressmeddelande.