Kirjoita tähän hakemasi!

Tiedote rehtorilta 17.3.2020

Tiedote rehtorilta 17.3.2020

Hyvä henkilökunta ja hyvät opiskelijat!

Moira von Wright

Kirjoitan teille ilmoittaakseni, että hallituksen päätös sulkea oppilaitokset tarkoittaa meidän tapauksessamme, että Åbo Akademi tulee sulkemaan ovensa: fyysiset kampusalueemme suljetaan niin Turussa, Vaasassa, Husölla, Korpoströmissä kuin muuallakin, ja kaikki lähiopetus loppuu keskiviikosta 18.3.2020 alkaen.

Henkilökunnan ja opiskelijoiden kuuluu pysyä poissa kampukselta. Kirjastot, luentosalit, seminaarihuoneet, laboratoriot yms lukitaan. Opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa, joka ei ole ehtinyt ottaa mukaansa kaikkea etätöissä tarvitsemaansa, kehotetaan mahdollisuuksien mukaan noutamaan tarvitsemansa tiistain 17.3. aikana. Välttäkää tapaamisia.

Osa tutkimustyöstä laboratoioissa tulee jatkumaan. Myös keskeiset toiminnot turvallisuuden sekä intranetin ja muiden digitaalisten ratkaisujen saatavuuden takaamiseksi tullaan ylläpitämään. Kriisinhallintaryhmä tulee kohta kertomaan yksityiskohtaisesti mitä tällä tarkoitetaan ja keitä poikkeukset koskevat (tiedot päivitetään kotisivulle).

Niiden, jotka sovituista syistä käyvät Åbo Akademin tiloissa tai tekevät siellä työtään kehotetaan seuraamaan tiukasti annettuja ohjeita tartuntojen minimoimiseksi: pysykää vähintään kahden metrin etäisyydellä toisistanne, älkää viettäkö ruoka- tai kahvitaukoja yhdessä, pitäkää huolta käsihygieniasta ja seuratkaa muutenkin kotisivullamme annettavia ohjeita.

Teille, jotka mahdollisesti sairastutte toivon pikaista paranemista ja teille jotka nyt työskentelette ja opiskelette vaikeissa olosuhteissa toivotan hyvää työhenkeä!

Moira

Moira von Wright, rehtori
Åbo Akademi