Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Människans relationer till havet i fokus i fotoutställning vid Världsarvsportens galleri Arte Mare

Allt liv på jorden är beroende av havet. Havets ekosystem förser oss med syre, reglerar klimatet, cirkulerar näringsämnen och livsmedel. Samtidigt tjänar havet oss på sätt som är lika betydelsefulla men svårare att mäta, genom upplevelser, inspiration och rekreationsmöjligheter.

I utställningen Relations With the Sea vid Världsarvsportens galleri Arte Mare i Korsholm utforskar Anna Törnroos-Remes, marinbiolog och forskare vid Åbo Akademi, och naturfotografen Niclas Rantala människans relationer till havet.

Utställningen är en dialog mellan vetenskapen och konsten. Rantalas fotografier är dokumentära och illustrerar olika aspekter av människans relation till havet i dag. I de flesta fotografierna står djurlivet i fokus, inte människan. Vetenskapen vävs in i konsten genom motiv som belyser relationernas betydelse inom marinbiologisk forskning och havsförvaltning.

En man hanterar nät vid en brygga.
”På Nötö fiskar man fortsättningsvis för husbehov, men är detta en tradition som vi kommer föra vidare till nästa generation, är det viktigt, och hur gör vi det?” Foto: Niclas Rantala

Besökarna får samtidigt utforska relationerna till havet på ett personligt plan, genom minnen, känslor och associationer. De fotografiska motiven är hämtade från den finländska skärgården, men temat är allmänmänskligt och globalt.

– För att kunna förvalta havet på ett långsiktigt och hållbart sätt krävs bred kunskap om havets olika ekosystemtjänster. Det handlar om försörjande tjänster som fiske, men också kulturella tjänster som rekreation och kulturarv. De kulturella tjänsterna är någonting forskningen vet ganska lite om och därför har det varit extra intressant att försöka belysa dem i utställningen, berättar Anna Törnroos-Remes.

– Att havet och vi är sammanflätade genom något tillsynes så enkelt som en båtutflykt eller att bara få sitta och njuta av smörstekt abborre på villan är trots allt inte direkt uppenbart för oss människor, och inte heller för forskarna eller förvaltarna av havet. Så hur studerar och inkluderar vi dylika relationer i skyddet av havet? Det här är frågor vi vill öppna upp med projektet och utställningen.

Utställningen öppnar den 2 september 2021 vid Världsarvsportens galleri Arte Mare, Replotvägen 2 i Korsholm, och pågår till den 30 september 2021.

Projektet finansieras av forskningsprofilen Havet vid Åbo Akademi och av Svenska Kulturfonden.

Vill du dela med dig av dina tankar kring utställningen? Vill du delta i Åbo Akademis forskning kring temat och konkret bidra till att föra den framåt? Läs mera här: www.relationswiththesea.fi

Åbo Akademi har en lång tradition av Östersjöforskning. Forskningsprofilen Havet är ett av Åbo Akademis tyngdpunktsområden inom forskning. Målsättningen är att finna lösningar som möjliggör en hållbar samexistens av moderna samhällen och havet. Läs mera om forskningsprofilen Havet: www.abo.fi/havet

Mera information:

Anna Törnroos-Remes, biträdande professor inom forskningsprofilen Havet
anna.m.tornroos@abo.fi
+358 46 920 1610, +358 41 434 1741

Niclas Rantala, naturfotograf
info@niclasrantala.com
+358 40 586 3077