Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Ihmisen suhdetta mereen tarkastellaan valokuvanäyttelyssä Maailmanperintöportin Arte Mare -galleriassa

Kaikki elämä maapallolla on riippuvaista merestä. Meren ekosysteemit tuottavat happea, säätelevät ilmastoa, kierrättävät ravinteita ja antavat meille ruokaa. Meri tarjoaa meille myös monia muita hyötyjä, jotka ovat yhtä merkityksellisiä mutta vaikeammin mitattavia. Meri on elämysten, inspiraation ja virkistyksen lähde.

Maailmanperintöportin Arte Mare -galleriassa esillä olevassa Relations with the Sea -nimisessä näyttelyssä sisällöstä vastanneet Åbo Akademin tutkija, meribiologi Anna Törnroos-Remes ja turkulainen luontovalokuvaaja Niclas Rantala tarkastelevat ihmisen suhdetta mereen.

Näyttelyssä taide ja tiede keskustelevat keskenään. Rantalan dokumentaariset valokuvat havainnollistavat ihmisen ja meren nykysuhdetta monesta eri näkökulmasta. Useimmissa kuvissa keskiössä on eläinmaailma, ei ihminen. Tiede ja taide nivoutuvat yhteen valokuvissa, jotka tuovat esiin erilaisten suhteiden merkityksen meribiologian tutkimuksessa ja merenhoidossa.

En man hanterar nät vid en brygga.
”Nötössä kalastamme edelleen kotitarpeisiin, mutta onko tämä perinne, jonka siirrämme seuraavalle sukupolvelle, onko se tärkeää ja miten teemme sen?” Kuva: Niclas Rantala

– Meren pitkäjänteinen ja kestävä hoito edellyttää sen erilaisten ekosysteemipalveluiden laaja-alaista tuntemusta. Meren ekosysteemipalvelut voivat olla tuotannollisia ja liittyä esimerkiksi kalastukseen, mutta ne voivat myös mahdollistaa kulttuurin kuten virkistyksen ja kulttuuriperinnön. Kulttuurisista ekosysteemipalveluista on olemassa melko vähän tutkimusta, ja onkin ollut erittäin kiinnostavaa tuoda niitä esiin näyttelyssä, kertoo Anna Törnroos-Remes.

– Ajatellaan jotain näennäisen yksinkertaista asiaa kuten veneretkeä tai kalastusreissua tai voissa paistettuja ahvenia kesäisenä päivänä. Juuri tällaisten arkisten mutta kuitenkin kulttuurisesti merkityksellisten asioiden kautta ihminen ja meri punoutuvat yhteen. Kun pidämme huolta suhteistamme mereen, voimme toimia paremmin meren suojelun puolesta, Törnroos-Remes toteaa.

Näyttely avataan 2. syyskuuta 2021 Maailmanperintöportin Arte Mare -galleriassa osoitteessa Raippaluodontie 2, Mustasaari, ja se jatkuu 30. syyskuuta 2021 saakka.

Projektia rahoittavat Åbo Akademin Meri ja merenkulku -tutkimusprofiili ja Svenska kulturfonden.

Mitä ajatuksia näyttely herättää sinussa? Haluatko osallistua näyttelyn teemaa koskevaan Åbo Akademin tutkimukseen ja edistää sitä konkreettisesti? Lue lisää Relations with the Sea -projektista: www.relationswiththesea.fi

Åbo Akademi on perinteikäs toimija Itämeren tutkimuksen piirissä. Meri ja merenkulku -tutkimusprofiili on yksi Åbo Akademin tutkimuksen painopistealueista. Tavoitteena on etsiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat modernin yhteiskunnan ja meren kestävän rinnakkainelon. Lue lisää Meri ja merenkulku -tutkimusprofiilista: www.abo.fi/meri-ja-merenkulku

Lisätietoja:

Anna Törnroos-Remes, apulaisprofessori, Meri ja merenkulku -tutkimusprofiili
+358 46 920 1610
anna.m.tornroos@abo.fi

Niclas Rantala, luontokuvaaja
+358 40 586 3077
info@niclasrantala.com