Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Liikesivistysrahasto donerar 50 000 euro till forskning och utbildning inom ekonomi

Åbo Akademi emottar en donation på 50 000 euro från fonden Liikesivistysrahasto. Medlen riktas till forskning och utbildning inom ekonomi.

–  Åbo Akademi och Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi tackar stort för donationen. Handelshögskolan vid Åbo Akademi är inne i en dynamisk utvecklingsfas och har behov av stöd för att kunna genomföra utvecklingsprojekt som stöder både utbildningen och också forskningen inom ekonomutbildningen, säger dekan Marko Joas.

Donationen sker inom ramen för statens motfinansieringskampanj, vilket innebär att staten bidrar med ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten mottar under kampanjen som pågår till 30 juni 2022.