Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Kom med på Åbo Akademis paneldiskussion om pandemins demokratiska följder

Åbo Akademi en paneldiskussion på Finlandsarenan, tisdag 13.7.2021, om coronaviruspandemins effekter på politiken. Hur har pandemin påverkat demokratin och den individuella friheten? Du kan lyssna på diskussionen via länken nedan!

I panelen sitter Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi, Anu Koivunen, medieforskare och professor i genusvetenskap vid Tammerfors universitet och Mika Salminen, direktör och professor vid Institutet för hälsa och välfärd (THL). Diskussionen leds av journalisten Baba Lybeck.

Panelen kommer att diskutera vad som hände då coronaviruspandemin blossade upp under våren 2020. Ländernas myndigheter reagerade olika på de hot det hittills okända viruset förde med sig. Inom EU saknades gemensamma lösningar och länder valde sin egen väg. Många länder begränsade den fria rörlighet som är en grundläggande rättighet för alla EU-medborgare . Finland stängde de inre gränserna i mars 2020 och har egentligen först nu försiktigt öppnat upp för andra EU-medborgare. För första gången på nästan 70 år infördes passkontroller mellan Finland och Sverige och den naturliga fria rörligheten t.ex. inom gränsområdet i Tornedalen var som ett minne blott.

Vilka konsekvenser kan vi tänka oss att pandemin haft på politiken? Kan betoningen på nationella lösningar bidra till ett försvagat EU-samarbete? Kan det till och med vara så att nationalistiska politiska rörelser drar nytta av det nya läget?

– Vad händer med liberala demokratier då man tar till sådana här åtgärder? Kan man säga att våra individuella friheter är i farozonen och att demokratins grundvalar rentav är hotade, eller vittnar vi enbart om en tillfällig fas i väntan på att befolkningen vaccinerats. Bland annat sådana frågeställningar kommer vi att diskutera under paneldebatten, säger Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi.

Paneldiskussionen ordnas på salutorget i Björneborg i samband med Finlandsarenan tisdagen den 13 juli 2021, kl. 15.00–15.45. Tillfället är öppet för allmänheten och kommer även att streamas via länken: https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-10003189/pandemins-demokratiska-konsekvenser-1442083

Diskussionen ordnas av Åbo Akademis spetsenhet för opinionsforskning, the Future of Democracy, och förs på svenska. Streamningen kan även ses i efterhand.

 

Mera information:
Albert Weckman, projektkoordinator vid Institutet för samhällsforskning
Telefon: 050 345 5599
E-post: albert.weckman@abo.fi