Skriv här det du söker efter!

Juan Palacios-Ortega tilldelas Alfthanska priset

Juan Palacios-Ortega tilldelas Alfthanska priset

Juan Palacios Ortega.
Juan Palacios-Ortega

Juan Palacios-Ortega, forskare i biokemi, tilldelas Alfthanska priset av Finska Kemistsamfundet.

Priset delas årligen ut för en förtjänstfull publicerad forskningsinsats i kemi, biokemi eller kemisk teknologi. Prissumman är 3 000 euro.

Enligt priskommittés motivering är ”Ortegas avhandling är mycket omfattande. Sammanställningen av relevant litteratur kunde vara början på en översiktsartikel. Han presenterar många spektroskopiska och andra experimentella metoder som har använts i arbetet och diskuterar öppna frågor och framtidsperspektiv, vilket tyder på djupa insikter i forskningsområdet.”

Juan Palacios-Ortega disputerade med avhandlingen ”Molecular Basis of the Sticholysin-Membrane Interaction. On the Structure of the Pore and the Effects of Lipids” vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi tidigare i år.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet om Juan Palacios-Ortegas doktorsavhandling.