Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i biokemi

M.Sc. Juan Palacios Ortegas doktorsavhandling i biokemi framläggs till offentlig granskning fredag 18.6.2021 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Molecular Basis of the Sticholysin-Membrane Interaction On the Structure of the Pore and the Effects of Lipids.

I denna avhandling har jag studerat interaktioner mellan stikolysiner, som är porbildande toxiner producerade av havsanemonen Stichodactyla helianthus, och membraner. För det ändamålet har jag använt en mängd olika biokemiska och biofysiska metoder som väl lämpar sig för att besvara dessa frågor.

Resultaten som presenteras här visar att det finns en optimal membrantjocklek för dessa toxiner. Denna optimala membrantjocklek är den som vanligast förekommer i biologiska membraner. Denna optimala membrantjocklek verkar vara relaterat till storleken på ett av segmenten i toxinerna, som förmodligen har utvecklats på grund av ett stort evolutionärt tryck.

För första gången bestämdes också att stikolysiner verkar interagera med kolesterol när de är i membranerna. Det är inte klart om det finns en direkt interaktion med kolesterol, men resultaten tyder på att stikolysinnärvaro i membranet kan öka kolesterolets interaktioner med sfingomyelin, något vi kallar trepartsinteraktion.

Nya fynd har också gjorts beträffande strukturen hos porerna som produceras av dessa toxiner. Resultaten i denna avhandling visar att kalcein, en fluorofor som traditionellt används för att studera stikolysininducerad membranpermeabilitet, var för stor för att passera genom de stabila porerna. Slutligen utvecklades en modell för att uppskatta antalet toxin-underenheter per por modellmembraner med önskad komposition. Detta tillvägagångssätt användes inte bara för att bestämma antalet underenheter per por utan för första gången för att avslöja att porer som innehåller olika sorter av stikolysiner samtidigt har samma antal underenheter som de som består av endast ett slag av toxin.

Juan Palacios Ortega disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 18 juni 2021 kl. 13. Opponent är professor Ilpo Vattulainen, Helsinfors universitet och kustos är professor Mark Johnson, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Juan Palacios Ortega är född 12.3.1994 i Madrid. Han avlade studentexamen 2012 vid I.E.S. Máximo Trueba, Madrid, Spanien och B.Sc.-examen i biokemi 2016 Complutense University of Madrid, Spanien samt M.Sc.-examen i biokemi, molekylärbiologi och biomedicin 2017 vid Complutense University of Madrid, Spanien.

Juan Palacios Ortega kan vid behov nås per telefon +34 60 866 6903 eller e-post juan.palaciosortega@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Juan Palacios Ortega

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.