Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Nytt projekt vill göra Finland till marknadsledare inom biobaserade förpackningsmaterial

Elva företag och sju universitet eller forskningsinstitut har gått samman i ett ambitiöst projekt för att utveckla biobaserade bindemedel och beläggningar för en lång rad användningsområden. Chunlin Xu, professor i de förnybara materialens kemi vid laboratoriet för naturmaterialteknik vid Åbo Akademi, leder projektet.

Projektet Sustainable Binders and Coatings (SUSBINCO), fokuserar på biobaserade bindemedel och hållbara beläggningar som kan användas i mångsidiga tillämpningar, till exempel i fiberbaserade förpackningar, packningsmaterial, träprodukter, färger, lim, tätningsmedel och slipmedel. Det här ett marknadsområde som är värt över 1 000 miljarder euro.

Parterna inom projektet har som mål att utveckla biobaserade bindemedel och beläggningar som hållbara alternativ till dagens fossilbaserade material. Ambitionen är att möjliggöra 80–100 procent biobaserat innehåll i de utvecklade produkterna och att stödja Finland att bli utvecklings- och marknadsledare inom branscherna.

– Det finns ett stort behov av nya biobaserade, säkra alternativ eftersom de leder till minskade utsläpp av växthusgaser och ett minskat behov av fossilbaserade råvaror, säger Chunlin Xu.

Som utgångspunkt för utvecklingen av biobaserade förpackningsmaterial kommer man inom projektet att prioritera träbaserade alternativ med begränsade kemiska modifieringar som inte konkurrerar med livsmedel. Miljöaspekter, produktprestanda, råvarutillgång och tillämpbarhet kommer också att beaktas i processen.

– Det finns flera funktioner som behöver uppmärksammas när man strävar efter att ersätta fossilbaserade material. Vi vill bland annat förbättra användningen av industriella sidoströmmar och restprodukter som bark, sågspån och biomassa. Forskning och utveckling av material är den viktigaste faktorn för att ta itu med de nuvarande utmaningarna och möjligheterna, säger Xu.

Projektet som stöds av Business Finland har en total budget på 10.1 miljoner euro. Projektet förväntas generera 532 miljoner euro i export till 2030 för industripartnerna.  Konsortiet förväntar sig också nya synergieffekter längs värdekedjan mellan både industri- och forskningspartnerna, vilket kommer att resultera i ny teknik och ett stödjande vetenskapligt nätverk för att påskynda forskning och utveckling inom branschen. Konsortiet består av elva industriföretag och sju forskningsinstitut och universitet. Industriparterna med egna parallella forskningsprojekt är CH-Polymers, Metsä Board, Mirka, Montinutra, Teknos, och UPM-Kymmene. Utöver dessa deltar även Brightplus, CH-Bioforce, Kiilto, MetGen, och Valmet Technologies i projektet. Forskningsinstituten och universiteten som deltar är Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet (LUT), Naturresursinstitutet (Luke), Tammerfors universitet, Östra Finlands universitet, Uleåborgs universitet, Teknologiska forskningscentralen (VTT), och Åbo Akademi.

 

Projektet pågår 1.9.2021 – 30.11.2023.

För mer information, kontakta:

Chunlin Xu, professor i de förnybara materialens kemi, Åbo Akademi
chunlin.xu@abo.fi
Tfn +358 440362088