Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

IT-forskare Sepinoud Azimi ny medlem i internationell etisk kommitté

Sepinoud Azimi, docent i biomedicinsk dataanalytik vid Åbo Akademi, har blivit inbjuden som medlem i den internationella kommittén IEEE Tech & Concentration of Power Committee.

IEEE står för Institute of Electrical and Electronic Engineers och är världens största vetenskapliga organisation inom datavetenskap med representanter från 175 länder.

Sepinoud Azimi
Sepinoud Azimi

IEEE-kommittén som Sepinoud Azimi ingår i är en del av IEEE:s initiativ för att utforska hur artificiella intelligenta system påverkar fördelningen eller koncentrationen av makt i samhället, och hur ny AI-teknologi kan utvecklas till förmån för mänskligheten i stället för att utöka makten hos en liten grupp människor.

– Autonoma och intelligenta system kan bidra till fördelningen eller koncentrationen av makt i samhället. Ny teknologi kan utvecklas till förmån för mänskligt välbefinnande men också medverka till att makten koncentreras till en liten elit. Det här är viktiga etiska aspekter som experter som utvecklar den här teknologin behöver vara medvetna om och beakta i sitt arbete, förklarar Sepinoud Azimi.

– Den här positionen ger Åbo Akademi en unik möjlighet att på ett internationellt plan följa med och påverka utvecklingen av artificiell intelligens och autonoma system i en inkluderande och etiskt anpassad riktning, säger Johan Lilius, professor i datateknik vid Åbo Akademi.