Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

”Jag skulle vilja rekommendera Åbo Akademi lite extra för andra rikssvenskar”

Genom programmet Nordic Master Programme in Intelligent Software Systems (NISS) kan magisterstuderande i informationsteknologi läsa delar av sin utbildning vid ett annat nordiskt universitet och samtidigt ta en dubbelexamen.

Åbo Akademi koordinerar universitetssamarbetet som ger möjlighet till nordiskt utbyte och dubbelexamen i informationsteknologi. Partneruniversiteten är Åbo Akademi i Finland, Mälardalens högskola i Sverige och Reykjavik Universitet på Island.

Programmets syfte är att utveckla studenternas färdigheter att bygga och hantera omfattande och komplexa mjukvarusystem och infrastrukturer, med ett internationellt perspektiv, berättar Dragos Truscan och Sébastien Lafond, programkoordinatorer vid Åbo Akademi.

– Tanken är dels att erbjuda studenterna de här utbildningsmöjligheterna, men också att bredda samarbetet med andra nordiska universitet utöver de mer klassiska forskningsinriktade projekten, säger Lafond.

– Genom utbytet kan studenterna bredda sina perspektiv och studera ämnen som inte erbjuds vid hemuniversiteten. Samtidigt får de nya upplevelser av nordiska miljöer och kulturer, säger Truscan.

Nya föreläsare, nya kurser

Ken Erikson

Ken Erikson från Åbo Akademi deltog i utbytesprogrammet 2019–2020. Han åkte på utbyte till Reykjavik.

– Ett av mina bästa minnen från Island är då jag under en roadtrip fick kasta en snöboll från en 300 meter hög klippa rakt ner i Atlanten. Jag passade också på och gick med i en av Reykjaviks orkestrar och ett fint minne var när vi uppträdde för Islands och Indiens president, berättar han.

– Ser man till studierna fick jag uppleva nya föreläsare, kurser och stilar på utbildningen i Reykjavik. De mest intressanta kurserna jag hade var Computer Vision och Natural Language Processing. Den sistnämnda är särskilt intressant ur isländsk synpunkt med tanke på ansträngningarna för att bevara och förvalta isländskan.

– Jag rekommenderar utbyte för alla som vill prova på någonting nytt. Det jag värdesätter mest är de nya vänner jag fick, både inom och utanför universitetet, men det är klart att det också känns roligt att kunna säga att jag har dubbel magisterexamen.

Tillgängliga lärare och rikt studentliv

Joel Öhrling

Joel Öhrling från Mälardalens högskola är en annan av deltagarna i utbytesprogrammet. Han åkte på utbyte till Åbo Akademi.

– Då jag inte hade varit på något utbyte tidigare tänkte jag att jag ville åka på minst en utbytestermin i alla fall. Valet föll på Åbo för att det låg nära familj och vänner i Sverige, men kursutbudet spelade även stor roll.

– Studietiden i Åbo var intressant och spännande på många sätt. Det mest intressanta var nog att få ta del av finlandssvensk kultur. Som rikssvensk har man väldigt dålig koll på Svenskfinland och finlandssvenskar även om vi talar samma språk. Jag fick lära mig många nya ord och uttryck som jag fortfarande använder även nu när jag flyttat tillbaka till Sverige. Morkis, kiva och skumvin är några favoriter.

– En stor skillnad mellan Åbo Akademi och de svenska universitet jag studerat vid är hur tillgängliga undervisare och annan fakultetspersonal är. Det var väldigt enkelt att ta kontakt med lärare utanför schemalagd undervisningstid.

– Åbo och Åbo Akademi har ett trevligt studentliv som har både likheter och olikheter med svensk studentkultur. Dessutom upplevde jag att alla tyckte att det var väldigt roligt att någon från Sverige ville studera vid Åbo Akademi så jag fick ett oerhört bra mottagande. Jag skulle vilja rekommendera Åbo Akademi lite extra för andra rikssvenskar, säger Öhrling.

Ny ansökan på våren

Våren 2021 är det möjligt att söka till programmet för läsåret 2021–2022. Totalt tio studerande tas in till programmet. De antagna får ett stipendium för utbytesstudierna.

NISS är ett Nordic Master-program som finansieras av Nordiska ministerrådet. Klicka här för att läsa mera om NISS, och här för att läsa mera om Nordic Master-programmen.