Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Ett steg närmare prestigefylld Fraunhofer-forskningsenhet i Åbo

Möjligheten att delta i det internationella forsknings- och vetenskapssamfundet inom Fraunhofers över 70 forskningsinstitut skulle öppna upp betydande möjligheter för forskning, utbildning och utveckling inom teknologibranschen i Åboregionen.

Vid sitt möte den 10 augusti 2020 beslöt stadsfullmäktige i Åbo att godkänna ett femårigt verksamhetsbidrag till Teknologicampus Åbo för inrättandet av två Fraunhofer Innovation Platform-forskningsenheter. Det årliga anslaget är 160 000 euro.

Tyska Fraunhoferinstitutet är en av världens största forskningsorganisationer inom tillämpad teknik och bedriver innovationssamarbeten i en lång rad länder.

Möjligheten att delta i det internationella forsknings- och vetenskapsamfundet inom Fraunhofers över 70 forskningsinstitut skulle öppna upp betydande möjligheter för forskning, utbildning och utveckling inom teknologibranschen i Åboregionen.

Åbo stad och Teknologicampus Åbo förhandlar som bäst med två Fraunhofer-forskningsinstitut; Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology (IPK) i Berlin som är specialiserat på produktionsindustri samt Fraunhofer Center for Maritime Logistics and Services (CML) i Hamburg som är specialiserat på maritim logistik.

– Möjligheten att attrahera Fraunhoferenheter ser jag som ett spännande sätt att tillföra teknologi och kunskap till Åboregionen. Det skulle stimulera samarbete mellan industri och samtliga högskolor samt stärka regionens teknologikluster, säger Patrik Henelius, dekan vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Högteknologiska lösningar för sjöfarten

Vid Åbo Akademi är laboratoriet för industriell ekonomi och ämnesklustret informationsteknologi involverade i förhandlingarna med Fraunhofer CML.

Laboratoriet för industriell ekonomi har länge arbetat med maritim logistik, och ett samarbete med Fraunhofer CML skulle erbjuda möjligheter att utveckla nya lösningar för smart logistik. Inom informationsteknologin har Åbo Akademi en längre tid samarbetat med Yrkeshögskolan Novias sjöfartsutbildning kring lösningar för autonom sjöfart. Också inom denna verksamhet skulle Fraunhofer CML vara en viktig strategisk partner. Samtidigt skulle det fördjupa samarbetet mellan Åbo Akademi och Novia.

– Satsningar på högteknologiska lösningar för sjöfarten är strategiskt mycket viktiga för Åboregionen, framhåller Henelius.

Lansering nästa år?

Vid ett evenemang i februari, där Patrik Henelius var ordförande, presenterade Fraunhofer IPK sig för företag i sydvästra Finland. Målsättningen med workshopen var att utreda vilka forsknings- och utvecklingsbehov som finns i regionen och vad Fraunhofer IPK kan erbjuda.

Enligt Michael Rethmeier, professor vid Fraunhofer IPK, är etableringen av en ny enhet utanför Tyskland är ett stort steg för Fraunhofer IPK, och någonting som måste beaktas i detalj. Han tror att samtidigt att Fraunhofer IPK har mycket att erbjuda Åboregionen, inklusive ämnen relaterade till industriella automationslösningar, svetstekniker för varvsindustrin, tekniklösningar för bilindustrin och utveckling av ledarskap.

– För att samarbetet med Fraunhoferinstitutet ska bli verklighet krävs ekonomiska åtaganden från högskolorna och andra aktörer i regionen. Åbo stads engagemang, tillsammans med universiteten, i detta samarbete är mycket viktigt och kan till och med vara en avgörande faktor i förhandlingarna, säger Mika Hannula, direktör för Teknologicampus Åbo.

Målet är att forskningsenheterna ska vara redo för lansering i januari 2021.

Teknologicampus Åbo är ett konsortium bestående av regionens högskolor, Åbo stad och Åbo vetenskapspark. Teknologicampus Åbo arbetar för att främja utbildning, forskning och utveckling inom teknologi i Åboregionen.