Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Forskare får betydande finansiering för att utveckla diagnostiskt test för inflammatorisk tarmsjukdom

Det har visat sig vara möjligt att upptäcka inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) genom att undersöka förändringar av tjocktarmcellernas sammansättning. Ett forskningsprojekt vid Åbo Akademi som syftar till att utveckla ett icke-invasivt diagnostiskt test för IBD på basis av patienters avföringsprover har fått betydande finansiering från Business Finland och Novo Nordisk Fonden.

Förekomsten av IBD, som inkluderar Crohns sjukdom och ulcerös kolit, har ökat betydligt under de senaste decennierna och i dag lider cirka en procent av befolkningen i Finland av sjukdomen. Eftersom det inte finns något definitivt botemedel tillgängligt är det avgörande att sjukdomen upptäcks tidigt för att man ska kunna hantera symtomen. En utmaning med olika tarmsjukdomar ligger i att symtomen ofta liknar varandra, därför behövs bättre biomarkörer för att skilja IBD från andra, mindre allvarliga eller annorlunda behandlingsbara, tillstånd.

Diana Toivola, biträdande professor vid Åbo Akademi och ledare för sin forskargrupp inom flaggskeppet InFLAMES, har tillsammans med sitt team identifierat ett protein som heter keratin 7. Proteinet finns i tjocktarmen hos patienter med IBD men däremot inte hos friska personer. Möjligheterna att kommersialisera de här resultaten, alltså i praktiken utveckla ett diagnostiskt test som kan användas på patienter, fick i slutet av 2023 finansiering från Business Finland (470 000 €). Novo Nordisk Fonden beviljar också initiativet 950 000 danska kronor (omkring 130 000 euro) för ytterligare forskning. Projektet kan därför nu dra nytta av sådan kommersialiseringsexpertis som inte alltid är tillgänglig inom traditionella akademiska forskargrupper. Från och med 2024 har Jaakko Korpela, med omfattande erfarenhet av kommersialisering och entreprenörskap inom startupekosystemet, anslutit sig som projektledare.

– Finansieringen gör det möjligt att ta forskningsresultaten närmare dem som behöver det: patienterna. Nu kan vi undersöka de aspekter som krävs för kliniska tester, arbeta med produktutvecklingen, samarbeta med diagnostikproducenter och främja kommersialiseringen av testet. En studie vi nyligen publicerade visar att analyser av avföringsprover är en tillförlitlig metod för att bedöma keratinnivåerna i tarmväggen, säger Lauri Polari, specialforskare och mottagare av finansieringen från Novo Nordisk Fonden.

Resultaten från studien som nyligen publicerades i American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology kan läsas i sin helhet här: https://doi.org/10.1152/ajpgi.00140.2023

 

Mera information:
Lauri Polari, specialforskare vid Åbo Akademi
Telefon: +358 50 595 9147
E-post: lauri.polari@abo.fi

InFLAMES är Åbo universitets och Åbo Akademis flaggskeppsprojekt. Målet är att identifiera nya läkemedelsutvecklingsobjekt och att bedriva läkemedelsutveckling tillsammans med bioteknik- och läkemedelsföretagen. Inom flaggskeppsprojektet främjas även diagnostiken, med vilken man kan skräddarsy lämpliga precisionsbehandlingar för patienter.