Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Forskning av tarmen och hjärtat finansieras med en miljon av Finlands Akademi

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö vid Finlands Akademi har beviljat sammanlagt en dryg miljon euro i forskningsfinansiering till två projekt i cellbiologi vid Åbo Akademi. Diana Toivola och Cecilia Sahlgren mottar båda fyraårig finansiering för tiden 1.9.2020–31.8.2024. Forskningen utförs inom ramarna för det av Stiftelsen för Åbo Akademi finansierade spetsforskningsprojektet CellMech.

Diana Toivola, biträdande professor i biologi med inriktning på biologisk imaging, försöksmodeller och djurfysiologi, erhöll 513 249 euro för projektet A colon-specific mouse model for colorectal cancer: Keratins as tumor suppressors and guardians of intestinal health. 

– I detta projekt kommer vi att undersöka hur tarmcellernas keratiner, en del av cellernas cytoskelett, hjälper till att skydda tarmen mot sjukdomar. Utifrån informationen försöker vi sedan skapa modeller för att bota inflammationer och cancer i tarmen, problem som blir allt vanligare, säger Toivola.

Cecilia Sahlgren, professor i cellbiologi, erhöll 499 144 euro för projektet Multilayer mechanosignalling in vascular homeostasis-SIGNALSHEETS. Inom projektet kommer Sahlgren att undersöka hur blodkärl kommunicerar med sin omgivning och hur de svarar på mekanisk belastning.

– Kardiovaskulära sjukdomar är den största dödsorsaken globalt sett. Med hjälp av en ökad förståelse för den molekylära kommunikationen inom hjärt- och kärlsystemet kan man utveckla nya läkemedel för behandling och förebyggande av dessa sjukdomar, säger Sahlgren.

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö beviljade i denna utlysning finansiering för sammanlagt närmare 40 miljoner euro. Av alla ansökningar erhöll 18 procent finansiering.