Kirjoita tähän hakemasi!

Press release

Press release

Åbo Akademin tutkijoille myönnetty merkittävä rahoitus suolistotulehdusten-diagnostiikan kehittämiseksi ha kaupallistamiseksi

Suoliston solujen koostumuksessa havaittuja muutoksia voidaan hyödyntää tulehduksellisten suolistosairauksien toteamiseen. Åbo Akademissa tehtävän tutkimuksen kaupallistaminen on saanut merkittävää rahoitusta sekä Business Finlandilta että Novo Nordisk Fonden -säätiöltä. Tavoitteena on tutkimustulosten kehittäminen kohti potilaskäyttöön tarkoitettua diagnostista testiä.

Åbo Akademin apulaisprofessori ja InFLAMES ryhmänjohtaja Diana Toivolan tutkimusryhmä tunnisti vuonna 2022 keratiini 7 -nimisen proteiinin esiintyvän tulehduksellista suolistosairautta sairastavien paksusuolessa, mutta terveillä sitä ei havaittu. Business Finland myönsi 2023 lopussa yli 470 000 € rahoituksen näiden tulosten kaupallisten mahdollisuuksien selvittämiseksi. Lisäksi Novo Nordisk Fonden- säätiö myönsi Toivolan tutkimusryhmälle 950 000 Tanskan kruunun (127 000 euron) rahoituksen kaupallistamiseen tähtäävien jatkotutkimusten tekemiseen.

Tulehdukselliset suolistosairaukset, Crohnin tauti ja haavainen paksusuolitulehdus, ovat viime vuosikymmeninä yleistyneet merkittävästi. Suomessa noin prosentti väestöstä sairastaa jompaakumpaa. Näihin sairauksiin ei ole olemassa kokonaan parantavaa hoitoa, ja sairauksien varhainen toteaminen onkin tärkeää oireiden lievittämiseksi. Erilaisten suolistosairauksien haasteena on usein keskenään hyvin samankaltaiset oireet sairaudesta riippumatta. Tämän vuoksi tulehduksellisen suolistosairauden osoittamiseen tarvitaan nykyistä parempia merkkiaineita, joiden avulla voidaan sulkea pois muita, vähemmän vakavia tai muilla tavoin hoidettavia sairauksia.

– Merkittävä uusi rahoitus mahdollistaa akateemisten tutkimustulosten tuomisen lähemmäs potilaita. Rahoituksen avulla perehdymme kliinisen testin vaatimiin lupa-asioihin, arvioimme yhteistyötä diagnostiikkavalmistajien kanssa sekä työskentelemme testin kaupallistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää tulehdukselliset suolistosairaudet osoittava kajoamaton, ulostenäytteestä tehtävä pikatesti, jota voitaisiin myöhemmin hyödyntää potilaskäytössä.Hiljattain julkaistussa tutkimuksessamme poistogeenistä eläinmallia hyödyntäen osoitimme, että keratiinien mittaaminen ulostenäytteistä on luotettava tapa arvioida niiden määrää suolistossa, sanoo Novo Nordisk Fonden -rahoituksen saanut vanhempi tutkija Lauri Polari.

Tulokset on julkaistu arvostetussa American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology julkaisusarjassa. Tutkimus on luettavissa: https://doi.org/10.1152/ajpgi.00140.2023

Saadun rahoituksen avulla voidaan hankkeessa hyödyntää myös kaupallisia osaajia, joita perinteisissä akateemisissa tutkimusryhmissä ei aina löydy. Vuoden alusta hankkeeseen liittyi projektijohtajaksi Jaakko Korpela, jolla on kokemusta tutkimusinnovaatioiden kaupallistamisesta ja start-up yrittäjyydestä.

 

Lisätietoja:

Vanhempi tutkija Lauri Polari, Åbo Akademi
Puhelin: +358 505959147
S-posti: lauri.polari@abo.fi

InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot.