Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Förändringar i fokus då Åbo Akademi invigde läsåret

Vikten av vetenskapligt baserad utbildning, en akademisk vardag som ser annorlunda ut än för två år sedan, men också vikten av att utmana sätten vi umgås på, bedriver forskning och tar till oss kunskap. Det lyfte rektor Moira von Wright fram då hon officiellt öppnade Åbo Akademis läsår vid inskriptionen 9 september.

Rektor Moira von Wright riktade ett stort tack till universitetets personal, studerande och samarbetspartner för att de anpassat sig och utmanat sig själva att hitta nya lösningar i sättet att arbeta, studera och bedriva forskning. von Wright betonade vikten av kvalitetsbaserad forskning och uttryckte en lättnad över att regeringen ser ut att tänka om gällande den statliga finansieringen till Finlands Akademi för 2022. Hon resonerade också kring hur den egna organisationen kan se över sina resurser, till exempel hur man använder sina utrymmen, för att på bästa sätt stödja verksamheten och de studerande.

Läsåret 2021–2022 för med sig många fina möjligheter för Åbo Akademi och von Wright summerade genom att lyfta fram universitetets viktiga uppgift: att utveckla vetenskapligt baserad kunskap om olika fenomen och om vår tids svåra utmaningar.

– Vår forskning, vår forskningssamverkan och den forskningsbaserade kunskap och rådgivning som vi kan erbjuda, våra innovationer och våra viktiga utbildningar bidrar alla till det finländska samhället och till att göra det möjligt för samhället att fatta omdömesgilla beslut och bereda för ett gott liv för mänskligheten – inte bara för just oss som individer här och nu, sade von Wright i sitt tal.

Moira von Wright
Vi stiger in i denna hösttermin med erfarenheter och insikter som vi knappast kunde ana för två år sedan, sade von Wright i sitt tal.

 

Rektor Moira von Wrights tal vid inskriptionen finns att läsa i sin helhet på adressen: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2021/09/Rektors-inskriptionstal-infor-det-nya-akademiska-lasaret-2021–2022.pdf

Studentkårens hälsning framförd av styrelseordförande Joonas Karlsson vid Åbo Akademis inskription finns att läsa på adressen: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2021/09/Joonas_Karlsson_inskriptionstal.pdf

Pristagarna i samband med inskriptionen finns här: https://www.abo.fi/nyheter/pris-och-stipendier-delades-ut-vid-lasarsoppningen-3/

Nyheten om årets kanslerpris kan du läsa här: https://www.abo.fi/nyheter/kimmo-gronlund-och-sepinoud-azimi-far-erkannande-for-framgangsrik-forskning/

Se inspelningen från inskriptionen: abo.fi/inskription

Klicka här för pressbilder från inskriptionen: http://web.abo.fi/pressmaterial/Inskription_2021/